Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla yra prisijungusi prie STEAM mokyklų tinklo, todėl netradicinio ugdymo dienos ,,Pažink, tyrinėk, atrask…“ veiklos buvo taip organizuojamos, kad mokiniai turėtų galimybę tyrinėti, praktiškai atlikti įvairius stebėjimus, bandymus, analizuoti gautus rezultatus.

          Dalis ugdymo dienos edukacinių veiklų mokiniams  buvo užsakytos  iš ,,Kultūros paso“: ,,Medinis knygos skirtukas“, ,,LEGO kūrybinė laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas“ ir   ,,Kas yra terminas?“ Mokiniai, dalyvavę užsiėmime ,,Medinis knygos skirtukas“, plačiau sužinojo apie knygų leidybos istoriją, pirmųjų knygos skirtukų funkciją, pažiūrėjo filmuotą medžiagą apie šiuolaikinę spaustuvę.  Po teorinės dalies mokiniai patys dekoravo savo medinį skirtuką, kurį žadėjo panaudoti skaitydami knygą. Užsiėmimas ,,LEGO kūrybinė laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas“ mokiniams tikrai labai patiko: dirbdami grupėse jie iš LEGO detalių galėjo sukurti savo miestą ir keliauti po jį su robotuku, kuris buvo užprogramuotas vykdyti tam tikras komandas. Klausydamiesi paskaitos ,,Ar žinai, kas yra terminas?“, ugdytiniai suprato, kodėl dalis naujai atsiradusių žodžių yra nevartotini, kaip kuriami nauji taisyklingi  terminai, mokėsi kalbos kultūros.

          Kitas ugdymo veiklas organizavo mūsų mokyklos pedagogai. Technologijų mokytoja Laima Tamašauskienė mokė ugdytinius nusipinti draugystės apyrankę. 7 ir 8 klasių mokinius biologijos ir chemijos mokytojas Nerijus Medeišis mokė matuoti savo pulsą, buvo tyrinėjama, nuo ko jis priklauso, taip pat atlikta keletas chemijos bandymų. Matematikos mokytoja Vilma Geležėlienė praktiškai mokė ugdytinius, kaip apskaičiuoti daikto tūrį. 7-8 ir 10 kl. mokiniai, naudodamiesi naujai gautomis gamtos mokslų priemonėmis, su fizikos mokytoja Aurelija Kiršiniene praktiškai matavo skysčių ir kietųjų kūnų tankį, tyrinėjo šviesos lūžio reiškinį.

          5a ir 6a kl. mokiniai  pabaigė įgyvendinti  inžinerinį-ekologinį projektą ,,Išradėjas skruzdėliukas“. 5a, 6a ir 6b kl. mokiniai visą pavasarį  rinko sulčių pakuotes, o per ugdymo dienos ,,Pažink, tyrinėk, atrask…“  užsiėmimą skaičiavo visų surinktų pakuočių tūrius ir pagal parengtą eskizą iš jų pagamino skulptūrą  ,,Skruzdėliukas“, kuri eksponuojama mokyklos fojė  (šio integruoto projekto autoriai  ir vykdytojai  yra technologijų mokytojai Deimantė Semaškienė ir Robertas Matutis, biologijos mokytojas Nerijus Medeišis, matematikos mokytojos Daiva Miliauskienė ir Vilma Geležėlienė, fizikos mokytoja Aurelija Kiršinienė).

          5b, 5c, 6a kl. mokiniai kartu su matematikos mokytoja Daiva Miliauskiene vykdė projektą  ,,Pirkdamas skaičiuok“. Mokiniai buvo suskirstyti  grupėmis ir keliavo į miesto parduotuves.  Ten jie   domėjosi  būtiniausių maisto  prekių  kainomis, suskaičiavo, kurioje parduotuvėje perkant šių maisto prekių krepšelio kaina yra mažiausia.

          Mokiniams patiko įvairios ugdymo dienos ,,Pažink, tyrinėk, atrask…“ veiklos, kurios buvo organizuojamos taip, kad skirtingų gabumų ir pomėgių ugdytiniai galėtų atlikti ne tik mėgstamas, įdomias veiklas,  bet ir įgytų praktiniame gyvenime reikalingų įgūdžių ir žinių.  

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja