2017-04-05 Šiaulių universitete vyko Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų aktualijos“, skirta Šiaulių universiteto 20-osioms metinėms paminėti. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos komanda: Ramutė Zorienė, etikos mokytoja, Deimantė Aušbikavičiūtė ir Gabrielė Skirmantaitė, 8c klasės mokinės.  Plenariniame posėdyje projekto „Misija Sibiras 2016“ dalyvis Vaidotas Steponavičius aptarė šios pilietiškumo iniciatyvos tikslus, veiklas bei perspektyvas. Vėliau konferencijos dalyviai išsiskirstė į darbines sekcijas , kuriose  buvo perskaityti 75 moksliniai pranešimai.

 Mes buvome vienoje iš konferencijos sekcijų „Šiuolaikinės visuomenės vertybių raiška“, kurioje savo mokslinius darbus ir tyrimus pristatė mokiniai. Darbas šioje sekcijoje neprailgo ir buvo labai aktyvus. Mokiniai kalbėjo aktualiomis mokyklos, šalies ir miesto problemomis: „Socialinių kompetencijų ugdymas Šiaulių Salduvės progimnazijoje“, „Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“, “ Hidrolatai“, „Pirktinės dantų pastos sudėtis. Ekologiškos dantų pastos gaminimas“ „ Taupau elektros energiją – saugau gamtą“.

 Taip pat daug išskirtinio dėmesio ir diskusijų šioje darbo grupėje sulaukė gvildenti pilietiškumo, akademinio sąžiningumo, šiuolaikinio moksleivio vertybių raiškos klausimai: „Šiaulių sanatorinės mokyklos mokinių vertybės“,  „Jaunimo organizacijų reikšmė asmenybės formavimuisi“, „Šiuolaikinio moksleivio vertybių raiška“, „Gimnazistų pilietiškumas: raida ir problema“, „Kaip kovoti su propoganda?“.

 Jungtinį dviejų mokyklų atliktą tyrimą „(Ne) sąžiningumas – šiuolaikinių mokinių vertybė“ pristatėme mes:  Gabrielė Skirmantaitė, Deimantė Aušbikavičiūtė, irKarolina Linkutė, Anika Andrušanauskaitė iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos.

Mokinių darbus komentavo ir diskusiją vedė Šiaulių universiteto lektorė Rita Toleikienė ir STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė.

Džiaugiamės, kad mūsų tyrimo pristatymas buvo apdovanotas specialiu Specialiųjų tyrimų tarnybos prizu.

Ramutė Zorienė,

etikos mokytoja