2017-09-15  mokykloje lankėsi  Kuršėnų Perkūno draugovės skautai. Jie supažindino mokinius su skautų veikla, kvietė prisijungti ir prasmingai leisti laiką kartu.

 Džiugu, kad į mokyklą atėjo ir buvusios mokinės Smiltė Janulytė, Rugilė Urbonaitė, Ieva Šukytė. Pertraukų metu skautai žaidė, rodė filmukus apie nuveiktus darbus.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė