2017-03-23 mokytojų R. Zorienės ir G. Miknienės bei 8 klasių mokinių iniciatyva buvo organizuota išvyka į  Šiaulių motinos ir vaiko kliniką. Ligoninėje buvo pravesta integruota etikos, dailės ir karjeros ugdymo pamoka. Į  klinikos salę rinkosi vaikai, mažylius laikančios mamos, ligoniai vežimėliuose, kad dalyvautų aštuntokių renginyje. Merginos dainavo, įteikė atvirukus, pilnus linkėjimų.  

 Moters ir vaiko klinikos direktoriaus pavaduotoja dr. Margarita Valūnienė dėkojo už puikų renginį bei pamoką ligoninės vaikams bei suaugusiems, palinkėjo visiems sveikatos.

Ramutė Zorienė, ugdymo karjerai koordinatorė