2017 m. lapkričio 30 d.  Šiaulių Jovaro progimnazijoje vyko 5-11 klasių Šiaulių regiono mokinių konferencija „Aš, mokykla ir sėkmė“. Konferencijos tikslas – pristatyti mokinių patirtį formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikloje bei pasiūlymus, kuriant gerą mokyklą. Renginio dalyvius pasveikino progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza. Konferencijos plenariniame posėdyje į diskusiją įsitraukti kvietė Dodžo studijos vadovas Rokas Leonavičius, kuris pasakojo savo gyvenimo sėkmės istoriją. Po plenarinio posėdžio darbas vyko dviejose konferencijos sekcijose ir pristatyta 20 žodinių pranešimų, parengtos kūrybinių darbų parodos.

 Mūsų mokyklai atstovavo Roberta Lenkovičiūtė, 7b klasės mokinė. Ji pristatė pranešimą „Bendradarbiavimas – mokymosi sėkmės garantas“, kuriame kalbėjo apie profesijų dienas, organizuojamas mokykloje. Konferencijai mokinę ruošė etikos mokytoja Ramutė Zorienė.

 Konferencijoje išgirdome naujų idėjų ir metodų ateities darbų tęstinumui ir vykdant pokyčius mokyklose. Norėdami įvertinti konferencijos naudingumą ir poreikį, po renginio vyko refleksija. Čia mokiniai kūrė sėkmės formulę. Visi pritarėme minčiai, kad pagrindiniai sėkmės įrankiai yra motyvacija, tikslo siekimas ir kūryba.

 

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė