2018 m. sausio – vasario mėn. 8a, 8b, 8c klasių mokiniai dalyvavo projekte „Ieškome savo pašaukimo“. Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko integruotos dorinio (tikybos ir etikos) ir karjeros ugdymo pamokos.

 Aštuntokai buvo supažindinti su  šioje mokykloje ruošiamomis profesijomis: maisto ruošimo, medienos apdirbimo, grožio paslaugų, technikos priežiūros, pardavimų ir vadybos. Mokiniai  ne tik žvilgtelėjo į profesijas iš šalies, bet jas ir „prisimatavo“. Įvairios veiklos padėjo pamokos dalyviams suprasti, ar galėtų jie dirbti tokį darbą.

 Keliaujant į ateitį, ieškant savęs labai svarbu suprasti, ką aš galiu, ko noriu. Gal pažintis su kita mokykla padės suprasti ir atsakyti į kylančius klausimus…

 Dėkojame Kuršėnų politechnikos mokyklos profesijų mokytojams, karjeros ugdymo koordinatorei Audronei Kovėrienei už kelionę po specialybių šalį.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė