2018-04-27 norėdami paminėti medicinos darbuotojų dieną, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Mediko profesija iš arčiau“. Mokiniai, padedami mokytojų Ritos Perminaitės – Krasauskienės ir Ramutės Zorienės,  dalyvavo integruotoje etikos, karjeros ugdymo ir muzikos pamokoje VšĮ Kuršėnų ligoninėje, kurioje susipažino su profesijomis, reikalingomis dirbant ligoninėje, pasveikino medicinos darbuotojus profesinės dienos proga,  įtvirtino etiketo reikalavimus lankantis ligoninėje.

Medikai dėkojo svečiams už meninę – muzikinę programą.

2018-05-02 6a klasės mokinės kartu su mokytojomis Ramute Zoriene bei Gražina Mikniene dalyvavo integruotoje etikos, karjeros ugdymo ir dailės pamokoje Kuršėnų ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Jos metu susipažino su profesijomis, reikalingomis dirbant šiame skyriuje, pasveikins mamas – močiutes motinos dienos proga,  pakartojo etiketo reikalavimus lankantis ligoninėje.

Po renginio klasės valandėlės ir etikos pamokų metu mokiniai analizavo, kokių mokomųjų dalykų reikia norint mokytis medicinos slaugytojos, gydytojo profesijų. Diskutavo, kodėl šie senyvo amžiaus žmonės slaugomi slaugos namuose.

    Tokiose veiklose mokiniai ne tik atskleidė savo gebėjimus, įgūdžius, bet ir daug sužinojo apie mediko profesiją.

 

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė