2018-12-17 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai ir mokytojos Ramutė Zorienė, Rita Perminaitė – Krasauskienė, Rima Kareivienė organizavo integruotą pamoką „Kalėdų džiaugsmai“ Kuršėnų ligoninės pacientams, aptarnaujančiam personalui.

       Pamokos  tikslas – puoselėti kalėdinius papročius ir tradicijas, ugdyti mokinių bendravimo, pažinimo, mokymosi mokytis, socialines kompetencijas.

       Renginį eilėmis pradėjo ir ir vedė mokytoja Ramutė Zorienė. Pacientams koncertavo mūsų mokyklos 5-8 klasių mokinių choras, kurį ruošė muzikos mokytoja Rita Perminaitė – Krasauskienė. Meno mokyklą lankantys mokiniai groja savo mėgstamiausias instrumentais. Po kiekvieno pasirodymo aidėjo garsūs plojimai. Plojo net ir tie, kurie negalėjo ateiti į foje – praviros buvo visų palatų durys.

     Dvi savaites mokiniai per etikos ir tikybos pamokas ruošėsi ėjimui į ligoninę: kalbėjo apie Kalėdų tradicijas, papročius, gamino atvirukai, kurie nugulė ant stalo prieš žiūrovus.

       Renginio metu jutome susikaupimą bei džiugesį. Visi klausytojai sėdėjo susimąstę, tačiau jų laimingos akys išdavė, jog jie tikrai mėgavosi mūsų surengtu koncertu.

      Mūsų mokyklos mokiniai didžiavosi turėdami galimybę pralinksminti garbaus amžiaus pacientus bei ligoninės darbuotojus. 

      Renginiui pasibaigus dalyviai ligoniams, darbuotojams išdalijo Stasio Anglickio mokyklos mokinių  darbelius  – atvirutes su šilčiausiais palinkėjimais pasveikti.

       Jaučiamės, kad nors maža dalele ir mes prisidėjome prie gerumo ir atjautos.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė