2018 m. sausio 25, 30 d.  10 ir 8a klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Zorienės, D. Staniulienės, R. Kareivienės, ėjo  į kultūros centrą. Čia, parodų salėje, visi dalyvavo  tarptautinėje keliaujančioje edukacinėje parodoje  „Leiskite man būti savimi…“  Parodos gidai –  Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai, apmokyti Annos Frank projekto koordinatorių Lietuvoje, pristatė Annos Frank gyvenimo istoriją nuo jos gimimo 1929 m. iki mirties Bergeno-Belsen koncentracijos stovykloje 1945 m. Parodoje  pateiktos nuotraukos ir tekstai, pasakojantys apie Aną Frank supantį pasaulį – Hitlerio iškilimas, Antrasis pasaulinis karas, žydų persekiojimas.

 Antroji parodos dalis buvo skirta patyčių prevencijai – Annos Frank istorija ir šiandiena (trečdalis parodos skirta šiandieninėms jaunimo istorijoms). Mokiniai sužinojo, kaip jaunuoliai suvokia save, kaip juos mato ir į juos reaguoja kiti. Parodoje aiškiai parodyta, ką reiškia išankstinės nuostatos, kaip tai gali lemti socialinę atskirtį ar net diskriminaciją.

 Paroda paskatino susimąstyti apie pirmines ir pačias giliausias priežastis, kurios lėmė ir tebelemia nacizmo ir kitų neapykantos ideologijų sėkmę 20 ir 21 a.  Gidės  susiejo žydų mergaitės iš Amsterdamo gyvenimo istoriją su šiandieninių vaikų ir jaunuolių istorijomis, kurie kenčia patyčias ar net diskriminaciją todėl, kad yra neįgalūs, priklauso etninėms, religinėms ar lytinėms mažumoms.

 Išvyka buvo aptarta etikos, tikybos ir klasių valandėlių metu. Su mokiniais diskutuota, remiantis parodoje išgirsta, pamatyta informacija.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė