2018-10-03 8a klasės mokiniai, lydimi mokytojos Ramutė Zorienės, lankėsi Kuršėnų lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“. Tai projektas, aktyvinantis mūsų  mokyklos bendradarbiavimą su šiuo lopšeliu – darželiu.

Etikos pamokose aptarę savanorystę kaip vieną iš savęs pažinimo būdą, mokiniai susiskirstę į grupes, atvyko į šalia mokyklos esantį darželį. Mūsų tikslas –  susipažinti su ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesijos ypatumais, patiems ,,pasimatuoti“ šią specialybę.

 Po pamokos aštuntokai sakė, kad veiklai skirtas laikas prabėgo labai greitai. Bendrauti su vaikais nebuvo sunku. Mokiniai džiaugėsi galimybe patirti, ką reiškia būti ikimokyklinio ugdymo pedagogu. Ne kiekvienas po projekto galėjo pasakyti, kad galėtų dirbti tokį darbą.

Džiugu, kad mokiniai turėjo galimybę „pasimatuoti“ ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesiją, ugdytis savęs pažinimo, karjeros galimybių kompetencijas.

 

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė