2018 m. rugsėjis. 10 klasę baigė ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 11  mokinių. Dešimtokai prašymus priimti mokytis į profesinio  mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, registravo LAMA BPO informacinėje sistemoje (www.lamabpo.lt tinklapyje).

 

Kur įstojo mokiniai? 2 vaikinai mokosi Šiaulių profesinio rengimo centre: kompiuterinės įrangos derintojo ir apdailininko specialybės. 3 būsimieji automechanikai pasirinko Kuršėnų politechnikos mokyklą. Šioje mokykloje šiemet nauja mokymo programa – apeigų ir švenčių organizatorius. Su šio darbo paslaptimis susipažins 3 buvusios dešimtos klasės merginos. Į Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 11 klasę išėjo mokytis 3 mokiniai.

 

 Moksleiviai, po 3 metų baigę Šiaulių profesinio rengimo centrą bei Kuršėnų politechnikos mokyklą, įgis ne tik specialybę, bet ir išlaikę egzaminus, džiaugsis Brandos atestatais.

 Sėkmės buvusiems mokiniams, pasirinkusiems tolimesnį mokymosi kelią.

 

Ramutė Zorienė, ugdymo karjerai koordinatorė