2019m. gegužės mėn. 8b klasės mokinės Viktorija Maneikytė ir Roberta Lekovičiūtė bei jų mokytoja Ramutė Zorienė  mokykloje atliko 5-8 klasių mokinių tyrimą, kurio tikslas – atskleisti nesąžiningumo priežastis ir pasekmes nagrinėjant mokinių nusirašinėjimo patirtis.

     Šio tyrimo rezultatus mokinės pristatė  2018-05-16 Šiaulių universiteto surengtoje tarptautinėje jaunųjų tyrėjų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“.

     Plenariniame posėdyje klausėmės pranešimų: Sergejaus Staponkaus, Gegužių progimnazijos istirijos mokytojo, „Pasaulį keičia žmonės, įvaldę vidines – kūrybines galias“, Gedimino  Valiulio, ŠU Technologijos mokslų docento, „Besimokant dirbti ir gyventi kartu su robotais“, Martyno Jatauto, CASK215 malkininko, „Patirtis brandinant maisto, gėrimų bei gero laiko kultūrnamį“.

    Vėliau konferencijos darbas vyko aštuoniose sekcijose.     Sekcijoje „Skaidrumas ir atsakomybė šiuolaikinio jaunimo gyvenime“ mokinės Viktorija Maneikytė ir Roberta Lekovičiūtė (darbo koordinatorė – Ramutė Zorienė, etikos mokytoja)  pristatė atliktą tyrimą bei pristatė pranešimą „Akademinis (ne)sąžiningumas mokykloje,“.   Sekcijos vadovės Šiaulių Universiteto lekt. Rita Toleikienė ir Rita Šikšnienė (Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė)  pažymėjo,  kaip pranešimas buvo išsamus, konkretus, įdomus ir įvertintas diplomu už geriausią pranešimą. Mokinės buvo apdovanotos STT dovanėlėmis bei Šiaulių universiteto pažymėjimais.

     Šiaulių universitete ne tik dalyvavome konferencijoje, bet ir vartėme didžiausią Lietuvos knygą, lankėmės Centų kambaryje, vaikščiojome po moderniai ir šiuolaikiškai įrengtą biblioteką, susipažinome, kokių specialybių galima studijuoti Šiaulių universitete.

 

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė