Eikime pilni dėkingumo ir mylėdami atraskime Dievą

 

          Prabėgo mūsų vasarėlė, išdalinusi visiems savo šilumą, nudažiusi rudai mūsų veidus, suteikusi galimybę pasidžiaugti įvairiaspalvėmis gėlėmis, pasigrožėti Dievo sukurta gamta. Pailsėję ir pasisėmę naujos energijos sugrįžo mokinukai į klases –  į mokslo ir žinių pasaulį.

          Rugsėjo mėnesio pradžioje, tik nuskambėjus mokslo metų pradžios skambučiui, kasmet yra organizuojamas piligriminis žygis. Jį organizuoja Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė kartu su organizaciniu komitetu. Žygių siela ir vedlys, vedant jaunimą tikėjimo keliu, yra JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

          Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 6-8 klasių 15 mokinių kartu su šių eilučių autorėmis rugsėjo 6-8 dienomis išsiruošė  į Tarptautinį XVII piligriminį žygį  ,,Būkite mano sekėjai!” Kelionė trunka tris dienas, per kurias turime įveikti 75 km kelią nuo Kryžių kalno į Šiluvą.

          Išaušo nuostabus ir saulėtas rytas. Tikriausiai saulutė per vasarą dar neišdalino visų savo spindulių ir šilumos. Beje, toks oras lydėjo visas tris dienas. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė – Kotova mus visus išlydėjo su šypsena ir meile, linkėdama būti ištvermingais, susirasti naujų draugų tikėjimo kelionėje. Gera jausti palaikymą tokiose situacijose iš mokyklos administracijos. Mokykliniu autobusu pajudėjome link Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Čia mūsų laukė parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys. Klebonas džiaugėsi jaunimo atkaklumu ir ryžtu dalyvauti žygyje. Pabendravęs ir pajuokavęs su jaunimu, klebonas mons. Vytautas Kadys visus palaimino ir įdėjo lauktuvių kelionei. Sekmadienį per šv. Mišias klebonas parapijiečiams paskelbė apie jaunimo dalyvavimą piligriminiame žygyje ir meldėsi už žygio dalyvius. Parapijos klebonas visada ragina jaunimą dalyvauti įvairiuose žygiuose, kuriuos organizuoja Šiaulių vyskupija, ir laimina mūsų keliones.

          Po šv. Mišių Kryžių kalne piligrimų būrys pradėjo savo trijų dienų tikėjimo kelionę, vedami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Tai nepaprastas žmogus, kuris su meile ir šiluma bendrauja su bet kokio amžiaus žmogumi. Žmogus, kuris yra pats pilnas meilės, gali jos duoti ir kitiems. Trykštantis iš sielos gelmių gerumas, atjauta, bendrystė, meilė žmogui ir Dievui būdinga mūsų Šiaulių vyskupui. Kiek energijos, tikėjimo džiugesio, išminties gali būti viename žmoguje! Nepailstantis, matantis kiekvieną kelionėje ir laiminantis sutiktąjį, malda ir giesme vedė jaunimą keliu, brandindamas tikėjimo grūdelį kiekvieno širdyje.

         „Mes atėjom, Šiluva!“ – skambėjo visų lūpose skanduotė, besibaigiant kelionei. Kaip greitai prabėgo šios trys tikėjimo dienos! Manau, kad pasėtas nors mažas tikėjimo grūdelis jauno žmogaus širdyje vėliau bus subrandintas. Gal ir ne visus labai stipriai iš karto pakeis, bet išgirsti gražūs, kasdien tariami tikėjimo žodžiai, pagalba vienas kitam, rodyta meilė ir pagarba išliks ilgam atmintyje. O kaip neprisiminti tų dviejų vakarų prie laužo, nakvynės prie ežerų, kitų parapijų grupelių prisistatymų, koncertų, bendros giesmės, dainų, žaidimų, liudijimų?! Visa tai tikrai turėjo paliesti kiekvieno žmogaus sielą.

            ,,Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, o ypač ,,sūnui palaidūnui“, kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje“ (Šv. Jonas Paulius II). ,,Piligrimas – Dievo ieškotojas. Eikime pilni dėkingumo, stenkimės pradžiuginti artimą, kurkime dangų savyje, savo aplinkoje ir tarnaudami bei mylėdami atraskime Dievą. Telaimina Jus Dievas, tegloboja Švenčiausioji Mergelė Marija“. Šie žodžiai buvo užrašyti ant diplomų, kuriuos pasirašė JE Šiaulių vyskupas Eugenijus  Bartulis. Diplomus gavo dalyviai, kurie sėkmingai įveikė 75 km kelią nuo Kryžių kalno į Šiluvą. Tokius diplomus gavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Tai ypatingai svarbu jiems, su pasididžiavimu juos priėmė. Taip, aš įveikiau šį kelią. Jau pamirštas nuovargis, pavargusių kojų sunkumas, nuospaudos ant pėdų, bet širdyje išlikęs geras jausmas būti šalia kitų, eiti ir stiprinti savo tikėjimą, nebijoti nešti Marijos statulą, įsilieti į bendrą maldą ir giesmę. Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė mokiniams įteikė šiuos diplomus, dar kartą pagyrė už drąsą, ištvermę, padėkojo už bendrystę žygio metu.

            Dėkojame ir mokinių tėveliams, kurie pasitikėjo savo vaikais ir išleido juos  į kelionę. Jaunimui tai buvo gera patirtis, juk gyvenime be pastangų ir tikėjimo nepasieksi savo užsibrėžto tikslo. Reikia mokytis gyventi be baimės, drąsiai sutikti visas kliūtis ir įrodyti, kad gali jas įveikti. Gyvendami be sunkumų mes nusilptume, nebūtume stiprūs. O silpni negali skristi. Šis jaunimas jau išskleidė savo sparnus…

 

Rima Kareivienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos tikybos mokytoja,

                                                                         Ingrida Kudrevičienė,

                                                                Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktorės

pavaduotoja ugdymui,

                                                                         Rima Kudrevičienė,

  Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo                                                                  

                           mokytoja