2018/2019 m. m., būdami pirmokai,  mokiniai, vadovaujami mokytojos Rimos Kudrevičienės pradėjo vykdyti inžinerinį projektą ,,Namai, namučiai“. Šiais mokslo metais 2a klasės mokiniai tęsia šį projektą ir jį vykdo integruotai per įvairias pamokas. Pasaulio pažinimo pamokose tyrinėja, iš kokių medžiagų yra statomi namai, kaip jie atrodo, susipažįsta su statybininko profesija. Matematikos pamokose bando suskaičiuoti kiek, kokių medžiagų reikia pastatyti namui. Dailės pamokose naudodami Pic Collage programą projektuoja, piešia įvairius namus. Inžinerijos pamokose iš įvairių medžiagų gamina įvairius namelius.  Išvykose, ekskursijose stebi, kaip atrodo namai, kokios statybinės medžiagos panaudotos jiems pastatyti, lygina senovinius ir dabartinės statybos namus. Pavasarį buvo surengta pačių mokinių pagamintų darbelių paroda mokykloje. Mažųjų darbeliais džiaugėsi visa mokyklos bendruomenė.

          Šios klasės mokiniai yra dėkingi savo tėveliams, kurie irgi įsijungė į šį projektą, padėjo pagaminti sudėtingesnius namelius.

                                                                                                                                                                   

Rima Kudrevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytoja