Spalio 10 – lapkričio 8 dienomis, nagrinėdami matematikos skyrių ,,Matai ir matavimai“, 5b klasės mokiniai įgyvendino  integruotą matematikos, gamtos ir žmogaus (fizikos)  ir informacinių technologijų projektą ,,Matavimo prietaisai senovėje ir dabar“.

          Projekto metu mokiniai rinko informaciją apie masės, ilgio, laiko ir greičio matavimo prietaisus, jų sandarą, aiškinosi, kaip šie fizikiniai dydžiai buvo matuojami senovėje ir kaip tai daroma dabar. Kiekvienas mokinys parengė pateiktis ir perskaitė pranešimą apie jam skirtą matavimo prietaisą, taip pat turėjo sugalvoti po du matematinius uždavinius, atitinkančius temą, ir pateikti jų sprendimą.  Mokiniai parengė pranešimus, kuriuos pristatė per matematikos pamokas. Ugdytiniai susidomėję klausėsi savo klasės draugų pranešimų, labiausiai mokiniams patiko spręsti savo klasės draugų sukurtas matematines užduotis.

          Projektą užbaigėme atlikdami praktinę užduotį. 5b klasės mokiniai matavo įvairių objektų, esančių klasėje, ilgius ir mases. 

 

 Aurelija Kiršinienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos matematikos mokytoja