Šiuolaikinis vaikas jau nebeįsivaizduojamas be informacinių technologijų: mobilaus telefono, kompiuterio; jam patinka interaktyvūs žaidimai. Tad pedagogams iškyla uždavinys, kaip mokyti jaunąją kartą prasmingai naudoti IT.

          Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje jau treti metai įgyvendinamas inžinerinis ugdymas. Šio ugdymo iniciatorė – mokyklos direktorė Danutė Lotiukiene-Kotova. Šiais mokslo metais progimnazijoje nuo rugsėjo mėnesio vyksta ,,Robotikos“ užsiėmimai, kuriuos veda informacinių technologijų mokytojas Rolandas Samuila ir pradinio ugdymo mokytoja Daiva Samuilienė. Dvi dienas per savaitę ,,Robotikos akademijos“ Šiaulių padalinio atsakingas asmuo atveža į mokyklą įvairias priemones, reikalingas robotukams kurti. Iš viso ,,Robotiką“ lanko apie 50 progimnazijos ugdytinių nuo pirmokų iki aštuntokų. Užsiėmimai suskirstyti atsižvelgiant į vaikų amžių.

          Mokiniai, padedami mokytojų, konstruoja robotus ir juos programuoja. Iš LEGO robotų galima sukurti daug ką, svarbiausia ugdytiniams suprasti, kokios programos valdo robotus, kaip atrodo grafinis programavimas. Mokant šių kompetencijų, taikomas inžinerinis metodas. ,,Robotikos“ užsiėmimai padeda mokiniams įgyti komandinio darbo įgūdžių, lavina loginį mąstymą, kūrybiškumą. Pasak pedagogų, individualus mokinių programavimo lygis nuolat auga, todėl jiems reikia naujų iššūkių. Ugdytiniai tampa kūrėjais, įsijaučia į darbą ir, pamatę rezultatą, visada džiaugiasi ir didžiuojasi savo pasiekimais. Mokytojai skatina vaikų savarankiškumą, juos konsultuoja, motyvuoja.

          Mokymasis ,,Robotikos“ užsiėmimų metu tampa mėgstama ir prasminga veikla. Vaikų fantazijai, išradingumui  pasireikšti čia tikrai atsiskleidžia neribotos galimybės.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja