2019m. lapkričio 21 d. mokykloje vyko Ugdymo karjerai diena. Tai tradicinis kasmetinis renginys.

Iš anksto į klases atėję ugdymo karjerai komandos nariai supažindino mokinius su planuojamomis veiklomis,  seniūnai burtų keliu išsitraukė profesijas,  kurias reikės pristatyti.

Ugdymo dieną klasėse netilo šurmulys: mokiniai, susiskirstę į grupes, kūrė paskirtos specialybės kalendoriaus lapelį. Čia vyko ir informacijos rinkimas, ir kūrybinis darbas. Visi, atėję į sporto salę, džiaugėsi  matydami sienas, papuoštas kalendoriaus lapeliais su įvairiausiomis profesijomis.

Svarbiausia renginio dalis – specialybės, kuri buvo seniau ir yra dabar pristatymas.  Klasės kūrybiškai, įdomiai, įtaigiai demonstravo šias profesijas: laiškanešys – paštininkas, žiurkių gaudytojas- dezinfektorius, maisto ragautojas- degustatorius, žmogus-žadintuvas – radijo, TV  laidų vedėjas, vežikas- vairuotojas, juokdarys- cirko artistas, raštininkas- sekretorius, riteris-karys, iždininkas- bankininkas, žibintininkas- elektrikas, miesto šauklys- žurnalistas. Pasirodymus stebėjo, komentavo ir vertino komisija („šeima“, kurios dukra neapsisprendžia dėl profesijos pasirinkimo). Mokiniai taip pat gavo vertinimo lenteles ir ten žymėjo pastabas, geriausiai ir įdomiausiai pasirodžiusias klases.

Komisijos nariai, susumavę klasių ir „šeimos“ nuomones, skyrė šias vietas: 8b klasei I vietą už maisto ragautojo- degustatoriaus, 8c klasei II vietą už iždininko- bankininko, 5b klasei – III vietą už raštininko-sekretoriaus profesijų pristatymą.

Ugdymo karjerai komanda dėkoja visiems vaidinusiems, šokusiems ir veiklose dalyvavusiems. Tikimės, kad ši diena nors truputį padėjo pažinti dar neatrastą profesijų pasaulį.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė