2019 m. lapkričio 27 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnaziją atvyko Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Mildos Švelnienės. Svečių kelionės tikslas – Kuršėnuose kartu su Stasio Anglickio progimnazijos mokiniais įgyvendinti projektą ,,Savanorystė – galimybė pažinti save ir kitą“.

Dvi dienos prabėgo greitai. Kaip sakė abiejų mokyklų mokiniai, kad darydami gerus darbus, nepajuto, kad laikrodžio rodyklės spėjo apsukti ne vieną ratą.

Pirmoji veikla – savanorystė Kuršėnų lopšelyje–darželyje „Eglutė“. Šios įstaigos direktorė Dainora Kuprienė džiaugėsi, išvydusi didžiulį būrį pagalbininkų. Mokiniai ėmėsi veiklos. Prie mažų staliukų susėdę ir dideli, ir maži karpė žvaigždutes, kartu žaidė. Vėliau direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė savanoriams papasakojo, kokias šiuolaikines ugdymo priemones pedagogai naudoja darželyje. Daug teigiamų emocijų mokiniams sukėlė šių priemonių išbandymas. Direktorė Dainora Kuprienė padėkojo abiejų mokyklų savanoriams, dirbusiems darželyje, ir palinkėjo panaudoti savanoriavimo įgūdžius ir sėkmingai ateityje pasirinkti norimą profesiją.

Kitas veiklų etapas  – išvyka į Kuršėnų kūrybos namus. Projekto dalyviai, susiskirstę į 5 grupes, padedami mokytojų Editos Dapkuvienės, Rasos Balčiūnienės, Raimondo Baškio, Janinos Dmitrijevos, Marytės Janulienės, gamino dovanėles. Vienuose kabinetuose  šurmuliavo linksmos kalbos, kituose – buvo ypač tylu, nes mokiniai dirbo labai susikaupę. Kūrybos namų direktorė Nijolė Pocienė džiaugėsi, kad visa bendruomenė prisidėjo prie kilnaus savanorių tikslo. Kiekvienas mokinys užsiėmimo metu padarė po keletą dovanėlių.

Geros nuotaikos lydimi ir  savo darbeliais rankose nešini savanoriai atėjo į Kuršėnų ligoninę. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja slaugai Rajisa Chlebauskienė. Mokiniai ėjo į palatas, kalbino senelius ir dovanojo savo rankomis kūrybos namuose padarytus atvirukus su angeliukais, medžio, šiaudų  dirbinius, pasiūtas lėkšteles, baltas gėles. Abejonių dėl apsilankymo svarbos neliko – senoliai džiaugėsi lankytojais ir dėkojo jiems už širdžių gerumą. Ne vienam projekto dalyviui akyse tvenkėsi ir biro ašaros.

Palydėti pacientų šypsenų ir sujaudinti mokiniai mąstė apie kitą projekto dalį – konferenciją. Kristina Pinskienė, atviro Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė, svečius iš Smilgių gimnazijos bei S. Anglickio progimnazijos pakvietė susipažinti su šio centro veikla. Pilnutėlėje salėje savanores iš Turkijos, Azerbaidžano, Sakartvelo pristatė Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė.  Merginos pasakojo apie save, savanoriavimą mūsų rajone ir pasiūlė Kahoot žaidimą. Čia mokiniai ne tik pasitikrino savo anglų kalbos žinias, bet ir daug sužinojo. Konferencijos metu patirtimi savanoriaujant dalijosi abiejų mokyklų mokiniai.

Projekto metu savanoriauta ir Kuršėnų vaikų globos namuose. Šių namų direktorius Feliksas Rudzinskas gyrė atvykusius mokinius ir kvietė kuo dažniau dalyvauti tokiose veiklose.

Svečiai iš Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos lankėsi Šiauliuose, iš molio lipdė Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.

Mokiniai, dalyvavę projekte, išbandė veiklas su įvairių amžiaus tarpsnių, gebėjimų bei nuostatų, požiūrių bei žinių turinčiais žmonėmis, profesijų atstovais, užimančiais įvairias pareigas suaugusiaisiais, geriau pažino save bei kitus savanoriaudami, ugdėsi svarbiausias žmogiškąsias vertybes (toleranciją, pagarbą, atjautą, supratingumą mažam ir senam, atsakomybę), įgijo naujų žinių.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Ramutė Zorienė,

projekto autorė ir vadovė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytoja