Rugpjūčio-spalio mėnesiais Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokiniai įsitraukė į Kauno Jurgio Dobkevičiaus mokyklos inicijuotą projektą ,,Biomimikrija – neišsemiamas gamtos idėjų šaltinis“. Projekte dalyvavo mokiniai iš skirtingų mokyklų: Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija (mokytojai G. Čapkauskas, J. Maironienė), Akmenės gimnazija (mokytoja L. Zdanavičienė), Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija (mokytojas N. Medeišis).

           Projektas susidėjo iš 3 etapų. Rugpjūčio mėnesį  Kuršėnų apylinkėse tyrėme vandens kokybę dviejuose vandens telkiniuose: Svilės upelyje (šaltinis) ir Mūšos tyrelio pelkės (pelkinis Miknaičių ežeras). Rugsėjo mėnesį Akmenės apylinkėse lyginome natūralią ir dirbtinę ekosistemas: pelkės ekosistema (Kamanų rezervatas), eksploatuojamas karjeras (Šaltiškių molio karjeras). Spalio mėnesį Kauno apylinkėse tyrėme miško ekosistemas (Kauno marių regioninis parkas).

          Visų trijų susitikimų metu aplankėme įvarius objektus saugomosiose teritorijose (Kurtuvėnų, Žagarės ir Ventos regioniniai parkai, Kamanų rezervatas, Kauno marių regioninis parkas). Apsilankėme lankytojų centruose Kurtuvėnuose (Šiaulių raj.) ir Ventoje (Akmenės raj.). Akmenėje. Pabuvojome Akmenės krašto, Lietuvos aviacijos, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuose.

          Vakarais klausėmės mokytojų ir mokinių pranešimų įvairiomis temomis (net apie kosmosą ir klimato kaitą, lėktuvų modelių konstravimą ir pan.), konstravome lėktuvus, žaidėme komandinius protmūšius, susijusius su dienos įspūdžiais ir matytais objektais.

 

Nerijus Medeišis,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos biologijos mokytojas