Mokykloje paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena

 

          Minint Tarptautinę  gimtosios kalbos dieną Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje įvairių ugdomųjų veiklų metu mokiniai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie savo gimtąją – lietuvių – kalbą, įsitikinti jos žodyno turtingumu, tarmių įvairove.

          5-8 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką žinau apie savo gimtąją kalbą?“ Jos klausimai buvo sudaryti atsižvelgiant į mokinių amžių. Klasių komandos, iš anksto pasirengusios, turėjo atsakyti į įvairius klausimus. Ugdytiniai ne tik prisiminė pirmąją lietuvišką knygą, norminės lietuvių kalbos kūrėją Joną Jablonskį, bet ir žymiausius kalbininkus, ypač tuos, kurie kilę iš Kuršėnų miesto. Nepamiršta buvo ir tautosaka – liaudies išmintis, bylojanti apie kalbos bei žodžio svarbą. Daugiausiai emocijų mokiniams sukėlė klausimai, susiję su mūsų kalbos tarmėmis. Užduotys iš turtingo skirtingų tarmių žodyno privertė smagiai pasukti galvas į bendrinę kalbą ,,verčiant“ tarmiškus tekstus.  Žinios iš kalbotyros apie lietuvių kalbos senumą ne vienam mokiniui kėlė susižavėjimą ir pagarbą savo gimtajai kalbai.

          Su mokiniais buvo aptartas ir jų vartojamas žargonas, įvairūs trumpiniai, taip visų mėgstami rašant trumpąsias žinutes telefonu. Jaunimas diskutavo, kas mūsų kalbai kelia pavojų, kaip reikėtų saugoti savo gimtąją kalbą. Mokyklos fojė esančiame televizoriau ekrane keletą dienų buvo demonstruojamos skaidrės, atkreipiančios mokinių dėmesį į mūsų kalbos ypatybes.

          5-6 klasių mokiniai po pamokų aplankė  senąsias Kuršėnų miesto kapines, kuriose palaidotas pirmojo lietuviško kalendoriaus kūrėjas Laurynas Ivinskis bei garsus kalbininkas, tarmių tyrinėtojas  Vytautas Vitkauskas. Išklausę mokytojų pasakojimų, vaikai uždegė ant žymių žmonių kapų atminimo žvakeles.

          Lietuvių kalbos mokytojų tikslas, organizuojant Tarptautinės gimtosios kalbos dienos veiklas, buvo ne tik suteikti žinių mokiniams, bet svarbiausia – ugdyti mokinių pagarbą ir pasididžiavimą gimtąja kalba, skatinti domėjimąsi šia unikalia mūsų tautos savastimi.

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja