Piligriminis žygis į Šiluvą

 

          Piligriminį žygį į Šiluvą pradėjome Kryžių kalne. Čia susirinko daugiau nei trys šimtai žmonių. Iš mūsų mokyklos dalyvavo apie 15 mokinių, mus lydėjo tikybos mokytoja Rima Kareivienė ir pradinių klasių mokytoja Rima Kudrevičienė. Jos kasmet dalyvauja šiame žygyje. Piligrimus lydėjo savanorių būrys, todėl jautėmės saugiai.

          Aš su drauge keliavome kolonos pradžioje, kur buvo nešama Švenčiausios Mergelės Marijos statula ir Kryžius. Juos ilgą laiką nešę žmonės jau buvo išsekę ir pavargę, tad mums buvo pasiūlyta padėti nešti šiuos šventus daiktus.  Kadangi aš buvau aukščiausia, tai man pasiūlė nešti Kryžių. Jis buvo mano ūgio, medinis, sunkus. Ėjau kolonos priekyje iki pat Tytuvėnų bažnyčios. Po to mane pakeitė kiti žygeiviai. Labai didžiavausi savimi, ištvermingai ir išdidžiai nešiau šventąjį Kryžių.

          Šiluvoje mus, piligrimus,  pasitiko daugybė žmonių. Šiame žygyje dalyvavau pirmą kartą, bet tikrai ne paskutinį. Tai buvo įsimintina diena, kai galėjau patikrinti savo ištvermę, pajausti kartu su manimi keliaujančių žmonių draugiškumą, nuoširdų tikėjimą.

 

Luka Staskevičiūtė, 6c klasės mokinė,

,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė

 

 

          Keliauti pėsčiomis į Šiluvą man buvo labai įdomu, nes žygiavau būryje artimų draugų, susipažinau ir bendravau su naujais žmonėmis. Visi buvome laimingi, tad ir žygiavome giedodami, šventiškai šurmuliuodami. 

          Sunku patikėti, kad nuėjome net 18 kilometrų, nes laikas, praleistas žygyje, prabėjo labai greit. Sustoję pailsėti, galėdavome pasivaišinti, atgauti jėgas, pailsinti kojas. Mumis rūpinosi mūsų mokyklos mokytojos Rima Kareivienė ir Rima Kudrevičienė, savanorių būrys. Piligriminio žygio galutinė stotelė – gražioji Šiluva. Ją pasiekę, dalyvavome Šventosiose Mišiose, kurios buvo aukojamos miesto aikštėje,  lauke. Mišių pabaigoje, giedodami  pakilias giesmes, visi šypsojomės, o nuovargio, atrodo, net nejutome.

          Džiaugiuosi, kad šiemet pasiryžau dalyvauti piligriminiame žygyje į Šiluvą, išbandyti savo jėgas ir ištvermę. Kitais metais taip pat svajoju su draugais dalyvauti šiame tradiciniame žygyje.

 

Aušrinė Ivanavičiūtė. 7b klasės mokinė,

,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė