Ugdomosios veiklos, skirtos paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną

 

 

          Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Tai graži idėja, padedanti įprasminti gimtosios kalbos svarbą mūsų gyvenime. Šiais laikais kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip vieną iš tautos svarbiausių ypatybių. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška, savitas pasaulio suvokimo būdas, kultūros paveldas,  tautos išmintis, mąstymo kodas.

                      Tarptautinę gimtosios kalbos dieną minėjo ir Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų. Mokiniams labai patinka dalyvauti virtualiose viktorinose. Todėl lietuvių kalbos mokytojos Birutė Šufinskienė ir Alina Šimkevičienė savo ugdytiniams pasiūlė dalyvauti viktorinose. Mokiniai galėjo pasivaržyti, pasitikrinti savo žinias apie lietuvių kalbos istoriją, taip pat turėjo galimybę sužinoti nemaža įdomių faktų apie savo gimtąją kalbą.

          5a, 5c ir 7a klasės, vadovaujamos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dalios Baranauskaitės, vykdė ir pristatė projektą „Sparnuotu žodžiu apie žodį“. Mokiniai rinko įdomias mintis apie gimtąją kalbą, kurias yra pasakę įvairūs kalbininkai, rašytojai, prezidentai, politikai ar šiaip įžymūs žmonės. Credo buvo pasirinkta Arvydo Skalbės mintis: „Kalba – mano valstybė, kurioje gyvenu“. Mokiniai rinko medžiagą apie gimtąjį žodį, kalbą, pradedant tautosaka ir  baigiant prezidento kalba bei savo išsakytomis mintimis ir sukurtais kūriniais. Įdomias mintis mokiniai ne tik užrašė, bet ir piešė piešinius, apipavidalino tautiniais simboliais. Buvo teigiama, kad  daugeliui iš mūsų lietuvių kalba yra gimtoji. Mums, lietuviams, yra kuo didžiuotis. Juk lietuvių kalba – seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, panaši į klasikinę indų kalbą – sanskritą. Kalbėdami mokiniai prisiminė valstybės istoriją, praeitį, akcentavo, kad vertėtų atkakliau, atidžiau, su didesniu rūpestingumu saugoti savo kalbą, ragino kaskart pagalvoti, kuo kiekvienam svarbi ir brangi gimtoji kalba, kodėl ją turime įrašyti į savo atmintį ir širdį. Baigdami renginį visi vieningai pritarėm: „Ir didžiuokimės esą lietuviai!“.

          7a klasės mokinė Vilija Terminaitė sukūrė ir pristatė savo eilėraštį:

Kalba lietuvių mums brangi,
Ji buvo, bus tokia graži.
Kalbėsime ja visada,
Nors būsime ir užsienyje.

Kalbėjo ja mūs protėviai,
Kalbės ir proanūkiai…
Tausosim, saugosim mes ją –
Ji visad gyvuos mūsų širdyse.

 

                                                              Dalia Baranauskaitė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja