Direktorius:

Danutė Lotiukienė-Kotova,
I vadybinė kvalifikacinė kategorija,

vadybos magistras,
lietuvių kalbos mokytojas – metodininkas,
Kontaktinis telefonas: (841)  58 16 36,
El. paštas: anglickio.pm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Nijolė Kadytė,

III vadybinė kvalifikacinė kategorija,

matematikos mokytoja – metodininkė,

El. paštas: nijole.kadyte@anglickiopm.lt

6nijole2@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Ingrida Kudrevičienė,

pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė,

El. paštas: svambarienija@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

Povilas Girdžius

El. paštas: povilas.girdzius@anglickiopm.lt