Direktorė:

Auksė Rasilavičienė,

fizikos mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja,

El. paštas: aukras@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Nijolė Kadytė,

III vadybinė kvalifikacinė kategorija,

matematikos mokytoja – metodininkė,

El. paštas: 6nijole2@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Ingrida Kudrevičienė,

pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė,

El. paštas: svambarienija@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

Povilas Girdžius