PATVIRTINTA

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktoriaus

pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios direktorių

 2018 m. rugsėjo 3 d. ir įsakymo Nr. V-218

 

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VIOLETOS BANIULIENĖS

DARBO TVARKARAŠIS 2018–2019 M. M.

Savaitės diena Darbo laikas mokykloje Pietų pertrauka Darbo laikas už mokyklos ribų
Darbas su mokiniais;

pedagoginių darbuotojų, klasių vadovų konsultavimas;

tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas;

kitų specialistų konsultavimas;

tiriamasis darbas,

prevencinė veikla

Tėvų (globėjų, rūpintojų)konsultavimas namuose;socialinė partnerystė;

informacijos rinkimas ir sisteminimas;

tiriamasis ir organizacinis darbas;

kitų specialistų konsultavimas, tarpininkavimas, profesinis tobulėjimas

Pirmadienis 7.45 – 12.00;

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Antradienis 7.45 – 12.00;

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Trečiadienis 7.45 – 12.00;

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Ketvirtadienis 7.45 – 12.00;

12.30 – 14.30

12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Penktadienis 7.45 – 12.00

12.30 – 13.15

12.00 – 12.30 13.15 – 15.15
Iš viso 36 val. 30 val. 6 val.