Apie mokyklą

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė. Progimnazija vykdo formaliojo švietimo: priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo (I dalies), pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo (I dalies), suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies), neformaliojo švietimo programas; įgyvendina specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio ir pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies programą (toliau – pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) kartu su inžineriniu ugdymu programos).