Siekiant įsivertinti mokyklos veiklą ir ją tobulinti, taikoma Bendrojo vertinimo modelio (BVM) metodika.

BVM schema:

 

                                   

BVM įsivertinimo grupė

 

 

 

Grupės vadovė – Ingrida Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui .

Grupės nariai:

    Nijolė Kadytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

    Dalia Staniulienė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja; 

    Vilma Geležėlienė, matematikos mokytoja metodininkė; 

    Violeta Baniulienė, socialinė pedagogė metodininkė; 

    Rima Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

    Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

    Birutė Šufinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

    Robertas Matutis, vyresnysis technologijų ir žmogaus saugos mokytojas; 

    Aurelija Kiršinienė, vyresnioji fizikos ir matematikos mokytoja; 

    Remigijus Vaznys, vyresnysis geografijos mokytojas.

    Rima Kareivienė, vyresnioji tikybos mokytoja.

 

2017 m. įsivertinimo rezultatai