Naujienos

  •    

  •           Prieš pat rugsėjo 1-ąją į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą sugrįžo prieš 55 metus ją baigę mokiniai. Atjaunėję, žaismingi, jie rinkosi į lietuvių kalbos kabinetą, skirtą pagerbti Jolantai An

  • Mokslo metų atidarymo šventė             ,,Kai draikosi voratinkliai, kai rasa žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, atkeliauja rugsėjis… Jis