Užsienio kalbų projektai


„EUROPOS PAAUGLIŲ MĖGSTAMIAUSI ŽAIDIMAI, FILMAI, POMĖGIAI, KNYGOS IR MUZIKA“ („EUROPEAN TEEN‘S FAVOURITE“)

    „EUROPOS PAAUGLIŲ MĖGSTAMIAUSI ŽAIDIMAI, FILMAI, POMĖGIAI, KNYGOS IR MUZIKA“ („EUROPEAN TEEN‘S FAVOURITE“) Jį vykdo 8-9 klasių moksleiviai iš Collège Jules Ferry (Prancūzija), Základní škola, Májová, Ostrov (Čekijos Respublika), Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy (Slovakija), IES Mig-Món (Ispanija), Kursenu Stasio Anglickio Basic School (Lietuva). Projekto tikslas – susirasti draugų Europos Sąjungos šalyse, papasakoti jiems apie savo šalį, kultūrą ir paauglių pomėgius: mėgstamiausius filmus, dainininkus ir grupes, kompiuterinius žaidimus, knygas, laisvalaikio praleidimo būdus. Moksleiviai pristatė ir savo gimtuosius miestus, šalį, pasakojo apie save. Yra sukurta nuotaikingų ir gražių skaidrių pristatymų, plakatų, moksleivių komentarų. Moksleiviai iš Čekijos, Prancūzijos, Slovakijos, Ispanijos ir Lietuvos turėjo paruošti po 5 atskirus darbus, kurie bus pristatomi projekto tinklapyje. Po to bus išrinkti įdomiausi moksleivių darbai. Visa darbo medžiaga yra pristatyta projekto tinklapyje.   Favourite groups and singers – mėgstamiuasios grupės Five favourite books – Penkios populiariausios knygos Five fovourite Lithuanian teenagers films – penki mėgstamiausi Lietuviški paauglių filmai

COMENIUS PROGRAMOS PROJEKTAS

  Comenius programos projektas. 2012m. lapkričio 27d.- gruodžio 1d. dalyvavau parengiamajame Comenius programos vizite, kuris vyko Lenkijoje. Vizito  tikslas buvo susipažinti su būsimais partneriais ir kartu parengti Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą. Tokie mokyklų bendradarbiavimo projektai jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Jų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis. Parengiamojo vizito metu, net dešimties šalių atstovai, susibūrę į darbo grupę, aptarė būsimą projektą. Buvo organizuota draugiška diskusija, pasidalijimas projektine patirtimi, mintimis ir idėjomis. Buvo suformuluoti bendri, visų šalių poreikius atitinkantys projekto pagrindiniai tikslai, objektai, veiklos ir jų galutiniai produktai, buvo parengtas projekto veiklų darbo planas (šalys pasidalijo užduotimis, vaidmenimis būsimame projekte), Būsimi projekto partneriai dėmesį skyrė projekto poveikio dalyvaujančioms šalims aptarimui, jo Europinei vertei bei loginiui pagrindimui. Taip pat buvo numatyti po vizito tolimesnio bendradarbiavimo  tarp mokytojų būdai. Visa tai buvo pasiekta dalyvių geranoriškumu, tolerancija. Vizito metu susipažinome su visais būsimo projekto dalyviais, kurie paruošė trumpus pristatymus apie savo ugdymo įstaigas, šalis, įteikė vieni kitiems dovanėles. Susitikome su parengiamąjį vizitą organizavusios šalies Publiczne Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika administracija ir Karczmiska kaimelio vietinės valdžios atstovais, aptarėme tokių Comenius projektų vertę visai bendruomenei. Dalyvavome renginyje, skirtame Europos kalbų dienos paminėjimui, sulaukėme labai didelio moklsleivių ir mokytojų dėmesio, iš kiekvieno šalies atstovo buvo paimtas interviu. Buvo suorganizuota ekskursija po vietines apylinkes. Būsima partnerystė įtraukia dešimt mokyklų iš įvairių Europos šalių (Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Čekijos, Slovakijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos, Portugalijos, Anglijos) į būsimą projektą “Kultūrų vaivorykštė”. Projekto tema kultūrinis paveldas, Europos pilietiškumas ir  europinė dimensija, kova su rasizmu, šalių stereotipais. Pagrindiniai projekto tikslai: ugdyti moksleivių supratimą apie savo šalies, jos kultūrinio paveldo svarbą ir unikalumą, apie priklausymą  vieningai Europos bendruomenei; padėti moksleiviams iš skirtingų šalių įveikti stereotipus, susipažinti bei susidraugauti, ir taip suartinti skirtingų kultūrų atstovus, parodant tarpkultūrinio bendravimo geruosius pavyzdžius; tobulinti moksleivių kompetencijas, tai yra skatinti jų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, stiprinti pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą; gebėjimą dirbti komandoje. Projekte numatytos veiklos kelia mokytojų ir moksleivių motyvaciją, dirbant tarptautinėse komandose ir siekiant bendrų tikslų, skatina organizuoti draugiškas diskusijas, pokalbius, pasidalijimą gerąja patirtimi apie Europietišką identitetą, Europos piliečiams teikiamas galimybes, jų pareigas, apie skirtingų šalių kultūrinį paveldą, vertybių sistemą. Kultūrinių panašumų ir skirtumų tyrinėjimus skatinanti veikla prisideda prie tarpkultūrinio dialogo mokyklose ir vietinėse bendruomenėse iniciavimo, kuris remiasi teigiamu mąstymu, tolerancija, pagarba. Mokyklų komandoms bus suteikta galimybė tobulinti asmenines, pažinimo, komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas, IT ir tyrinėjimo įgūdžius, ruošiant projekto produktus. Gavus finansavimą, projektą planuojama pradėti 2013 metų rugpjūčio 1 d. Vyresnioji anglų kalbos mokytoja I. Klinauskienė

EUROPOS KOMISIJOS INICIJUOTAS RENGINYS „ETWINNING – TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA“

    2012-06-14. Birželio 14 dieną Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinėje mokykloje vyko Europos Komisijos inicijuotas renginys „eTwinning – tarptautinio bendradarbiavimo programa“. Tokio seminaro poreikis atsirado tada, kai pamatėme, jog mokykloje yra vykdoma labai daug įvairių projektų, o jų iniciatorės pradinių klasių mokytojos. Buvo pasiūlyta mokytojoms savo patirtį pritaikyti, kuriant tarptautinius projektus, pasinaudojant eTwinning programos siūlomomis galimybėmis. Prie jų prisijungė muzikos, dailės, anglų kalbos mokytojos. Seminaro pradžioje Šiaulių regiono konsultantė, Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos mokytoja Staselė Riškienė pristatė eTwinning programą, supažindino su jos privalumais, unikalia saviraiškos ir bendradarbiavimo galimybe (skaitytas pranešimas „eTwinning veikla ir  jos galimybės“). Telšių regiono konsultantė, Šiaulių „Juventos“ pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Dirginčienė pasidalino savo mokyklos patirtimi bei pristatė net keletą jos mokykloje vykdomų eTwinning projektų (skaitytas pranešimas ,,eTwinning projektų pavyzdžiai. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos patirtis“). Šiaulių regiono konsultantė, Radviliškio meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė Gražina Likpetrienė pristatė bendravimo internetinėje erdvėje galimybę – vaizdo konferencijas – ir pademonstravo net keletą puikių praktinės veiklos pavyzdžių (skaitytas pranešimas „Vaizdo konferencijų įrankiai tarptautiniam bendradarbiavimui“). Antrą seminaro dalį dalyviai buvo pakviesti į virtualią kelionę eTwinning portale. Mokytojai registravosi portale, mokėsi pristatyti save bei savo idėjas, ieškoti partnerių bei kurti projektus (pranešimas „Projekto kūrimas“). Naudingiausi mokytojams pasirodė išteklių ir įkvėpimo skyreliai, kuriuose galima susipažinti su kitų mokytojų darbais bei vykdoma veikla ir pasisemti įkvėpimo. Dėkojame lektorėms už labai informatyvų ir įdomų seminarą ir suteiktą galimybę įgyti patirties, vykdant tarptautinius projektus. Linkiu, kad kitais mokslo metais mūsų mokykloje atsirastų eTwinning mokytojų komanda, kuri savo projektais ir įvairia, eTwinning programos siūloma veikla, paįvairins pamokinę veiklą. Užsienio kalbų metodinė grupė Anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė

TOLERANCIJOS UGDYMO STOVYKLA VENGRIJOJE

    2012-05-18. 2011 metų vasarą penki 5-6 klasių Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokiniai ir anglų kalbos mokytoja Inga Alinauskienė dalyvavo Tolerancijos  ugdymo stovykloje Vengrijoje. Visą finansavimą skyrė  JAV ambasada Lietuvoje. Stovykloje užmegzti draugiški ryšiai su įvairių šalių mokiniais ir mokytojais nenutrūko ir toliau tęsiasi. Gruodžio mėnesį mūsų mokykloje viešėjo Estų grupė, kurios mokiniai taip pat dalyvavo stovykloje. Pasibaigus stovyklai, buvo bandoma suorganizuoti JAV ambasados ir mūsų mokyklos mokinių, atstovavusių Lietuvą stovyklą susitikimą, tačiau bendros datos ilgai nepavyko rasti. Mūsų noras išsipildė, kai gegužės viduryje sulaikėme skambučio iš ambasados su pasiūlymu suorganizuoti bendrą susitikimą. Gegužės 18 dieną savo mokykloje sulaukėme garbingų svečių.  Pas mus atvyko JAV ambasadorės patarėjas Kultūros ir ryšių su visuomene klausimais Lietuvoje Jonathan M. Berger, Jonathan Brent, Žydų studijų instituto YIVO Direktorius ir Jurgita Jonutiene, Renginių koordinatorė. Įvyko labai šiltas susitikimas, kurio metu Jonathan M. Berger, JAV ambasadorės patarėjas,  papasakojo apie galimybę, pagal mainų programą, mokiniams 1 metams išvykti studijuoti  į JAV ir gyventi amerikiečių šeimose. Mokiniai labai susidomėjo svečio Jonathan Brent, Žydų studijų instituto YIVO Direktoriaus pasakojimu apie Žydų mokslo institutą, jo praeitį, dabartį ir ateitį, apie žydų istoriją Lietuvoje, toleranciją Lietuvoje ir JAV. Pasak Jonathano Brento, yra labai svarbu žinoti bei suprasti žydų istoriją, kuo žydų tauta buvo ypatinga, kodėl ji buvo naikinama. Direktorius pabrėžė, kad pirmiausia žydų institutas buvo įkurtas Vilniaus mieste 1925 metais, jo misija buvo tyrinėti jidiš kultūrą, istoriją ir pedagogiką. 1940 metais, SSRS okupavus Lietuvą, instituto padalinys buvo atidarytas Niujorke (JAV).   Šiuo metu šiame institute yra saugomas didžiulis dokumentų archyvas apie Rytų Europos žydus, jidiš kalbą, literatūrą ir folklorą, o taip pat ir apie žydų, emigravusių į Ameriką, likimus. Po pasakojimo apie Žydų institutą, mokiniai uždavė daug įvairių klausimų, į kuriuos svečias mielai atsakė. Po to buvo trumpai pristatyta mokykla. Stovykloje dalyvavę mokiniai dalijosi puikiais įspūdžiais iš praeitais metais vykusios  stovyklos. Jie taip pat paruošė pranešimą apie žydus, gyvenusius Kuršėnuose. Šio šilto susitikimo metu, mokiniai buvo sužavėti nuoširdžiu svečių bendravimu. Jie turėjo puikią progą patobulinti savo šnekamosios anglų kalbos įgūdžius. Svečiai ir mokyklos bendruomenė apsikeitė prisiminimo dovanėlėmis  bei pasižadėjo ir toliau bendradarbiauti. Anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė

7 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINĖ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA

    2012-03-27. Mokykloje buvo suorganizuota 7 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada, kurios metu septintokai galėjo pasitikrinti ir įsivertinti savo anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas. Septintokai atliko klausymo, skaitymo, kalbos vartosenos testus. Mokinius mokyklinei anglų kalbos olimpiadai ruošė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Tatjana Volkova, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė. Geriausius rezultatus parodė 7b klasės mokinys Benas Kiburtas ir 7c klasės mokiniai Eimantas Andrušanecas bei Gustas Milevičius. Šie mokiniai atstovaus mūsų mokyklą rajoninėje anglų kalbos 7 klasių olimpiadoje. Užsienio kalbų metodinė grupė

4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINĖ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA

    2012-03-23. Mokykloje vyko 4 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada, kurios tikslas skatinti mokinių sąmoningą požiūrį į anglų kalbos mokymąsi, norą domėtis ir gilinti savo žinias, taip pat įvertinti  4 klasių mokinių anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas bei atrinkti penkis mokinius, kurie atstovaus mūsų mokyklą rajoninėje 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje. Gabiausi 4a, 4b, 4c klasių mokiniai atliko klausymo, skaitymo, kalbos vartosenos testus. Mokinius mokyklinei anglų kalbos olimpiadai ruošė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Tatjana Volkova, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Lina Dovtartienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė ir vyresnioji anglų kalbos mokytoja Aušra Rudminienė. Olimpiados rezultatai parodė, kad mokyklą rajoninėje 4 klasių olimpiadoje atstovaus 4a klasės mokinys Lukas Smilgys, 4b klasės mokinys Adomas Auga, 4c klasės  mokiniai Edvinas Jarošius, Gabija Mikalauskaitė.   Užsienio kalbų metodinė grupė  

RESPUBLIKINIS  VERTIMŲ  IR  ILIUSTRACIJŲ PROJEKTAS

„TAVO  ŽVILGSNIS “ 2012

  PROJEKTO  TIKSLAS  –  naudojant neformalius mokymo metodus, padėti mokiniams harmoningai lavintis, mokyti bei lavinti gebėjimą naudotis šiuolaikiniais mokymo metodais, sudaryti sąlygas bei galimybes lavinti jų kūrybinį mąstymą, lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą, skatinti mokinių domėjimąsi vertėjo ir iliustratoriaus profesijomis.   PROJEKTO UŽDAVINIAI – skatinti mokinių domėjimąsi kalbomis, kelti užsienio kalbų (anglų, rusų) ir gimtosios kalbos (lietuvių) mokymosi motyvaciją, gilinti užsienio kalbų ir gimtosios kalbos žinias; lavinti darbo su žodynu įgūdžius; kelti kalbinės kompetencijos lygį, ugdyti gebėjimus perteikti teksto prasmę įvairiomis meninės raiškos priemonėmis; suteikti mokiniams galimybę dalyvauti respublikiniame projekte ir įsivertinti savo žinių lygį. PROJEKTO  DALYVIAI – 5 – 10 klasių mokiniai.   PROJEKTO EIGA KONKURSO VYKDYMO MOKYKLOJE METU:
  1. Moksleiviai pasirenka tekstus ir gali juos versti iš dviejų arba trijų kalbų arba iliustruoti. 2. Moksleiviai tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba ir išverčia arba iliustruoja savarankiškai. 3. Versdami arba iliustruodami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais (rekomenduojama) ir įvairiomis iliustravimo technikomis. 4. Darbo laikas nėra griežtai ribojamas. Vieno teksto vertimui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 2 valandas.
  PAGRINDINIAI  PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI – 1.Mokinių supažindinimas su konkursu, dalyvavimo sąlygomis.   2.Mokinių registracija konkursui. 3.Pasiruošimas konkursui, bandomųjų vertimų atlikimas.   4.Projekto vykdymas mokykloje, dalyvavimas konkurse. 5.Projektas vyks 2012m. vasario mėn. 15 dieną.     LAUKIAMAS REZULTATAS – augs mokinių motyvacija mokytis užsienio kalbų ir dailės, tuo pačiu metu augs jų kalbinės, rašytinės ir meninės kompetencijos lygis; mokiniai turės galimybę įsivertinti savo anglų, rusų ir gimtosios (lietuvių) kalbų žinių lygį.     PROJEKTO  VYKDYTOJAI – vyr. anglų kalbos mokytojos Inga Klinauskienė, Tatjana Volkova, Jadvyga Jucytė, vyr. rusų kalbos mokytoja Dalia Staniulienė, anglų kalbos mokytojos Lina Dovtartienė ir Sandra Petkuvienė.  

SVEČIAI IŠ ESTIJOS

    2011-12-27/30 dienomis mūsų mokykloje viešėjo 17 moksleivių grupė iš Estijos Hummuli Põhikool mokyklos. Juos lydėjo anglų kalbos mokytoja Triinu Helbre ir mokyklos direktorė. Pirmas mūsų mokyklos mokinių ir Estijos mokinių susitikimas įvyko tarptautinėje vasaros stovykloje Vengrijoje, kur dvi savaites įvairių šalių moksleiviai ir mokytojai bendravo ir vykdė įvairią veiklą. Pasibaigus stovyklai, užmegzti draugiški ryšiai nenutrūko. Estijos moksleiviai atvyko į Lietuvą, kad geriau susipažintų su mūsų mokykla ir miestu. Svečiams buvo pasiūlyta kultūrinė, pažintinė ir mokomoji programa. Pirmą dieną jiems buvo pristatyta mokykla, lankytasi mokyklos muziejuje, Moksleivių Kūrybos namuose, kur svečiai drauge su mūsų mokiniais galėjo savo rankomis pasidaryti įvairius daiktus iš medžio, molio, vytelių. Antrą dieną Estijos ir mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos- geografijos pamokoje „Lietuvos ir Estijos geografiniai panašumai ir skirtumai“. Po to svečiams buvo suorganizuota pažintinė ekskursija ir parodytos lankytinos vietos Šiauliuose. Trečią dieną Estijos moksleiviai vyko į gražiausią Lietuvos kurortą Palangą, kur aplankė Gintaro muziejų ir Botanikos sodą. Pakeliui buvo sustota ir pasigrožėta Kretingos Žiemos sodo augalais bei etnografijos muziejaus ekspozicija. Paskutinę dieną vyko atsisveikinimas. Mūsų mokyklos mokiniai ir Estijos mokiniai pasidalijo mintimis apie susitikimą ir pasižadėjo vieni kitiems ir toliau bendrauti bei bendradarbiauti įvairioje veikloje. Palinkėję draugams gero kelio, išlydėjome juos į namus. Tikimės, kad keturios dienos, praleistos Lietuvoje, svečiams paliko neišdildomus įspūdžius! Anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė  

TARPTAUTINĖ VASAROS STOVYKLA „TOLERANCIJOS UGDYMAS PER ANGLŲ KALBĄ“ BATALONELLE, VENGRIJOJE

    Gegužės mėnesį mūsų mokyklos penki tolerantiškiausi, draugiškiausi, aktyviausi ir gerai angliškai kalbantys 5-6 klasių mokiniai  dalyvavo JAV ambasados Lietuvoje paskelbtame konkurse dėl teisės atstovauti Lietuvą tarptautinėje stovykloje „Tolerancijos ugdymas per anglų kalbą“ Batalonelle, Vengrijoje. Mokiniai pildė anketas apie toleranciją anglų kalba. Jie turėjo paaiškinti tolerancijos sąvoką plačiąja prasme – tolerancija kitų šalių žmonėms, tolerancija kitai kultūrai, kalbai, papasakoti apie save, savo pomėgius, veiklą. Praėję pirmąjį atrankinį etapą, moksleiviai turėjo parodyti ir savo šnekamosios anglų kalbos žinias bendraudami su  JAV ambasados darbuotoju angliškai. Pasibaigus konkursui, paaiškėjo, kad iš visų Lietuvos mokyklų dalyvavusių konkurse buvo atrinkti mūsų mokyklos moksleiviai. Jiems suteikta teisė atstovauti Lietuvą dviejų savaičių tarptautinėje stovykloje „Tolerancijos ugdymas per anglų kalbą“ Batalonelle, Vengrijoje, kuri organizuojama jau šeštąjį kartą nuo 2006 metų ir įvyks liepos 30 d. – rugpjūčio 13 d. 55 moksleiviai (11-13 metų) ir 11 anglų kalbos mokytojų iš centrinės ir pietryčių Europos dalyvaus šioje daugiakultūrinėje vasaros stovykloje. Moksleiviai ir jų mokytojai dalyvaus ivairioje sportinėje veikloje, lavins savo sceninius, artistinius ir mokymosi įgūdžius, kurs bendravimo aplinką, pagrįstą kitų kultūrų supratimu ir tolerancija, bei gilins šnekamosios anglų kalbos įgūdžius. Mokymus ves dvi amerikietės pedagogės Mary Lou McCloskey and Lydia Stack, kurios yra žymios mokytojos – praktikės, gerai žinomų vadovėlių autorės. Stovyklos programos metu jos pristatys Amerikiečių literatūrą, dainas, parodijas, žaidimus ir kitą mokymosi programą. Sportinę ir meninę programą paruoš patyręs stovyklos organizatorius iš JAV ir aštuoni stovyklos padėjėjai. Stovyklai pasibaigus, mokiniai pratęs bendravimą ir bendradarbiavimą. http://www.youtube.com/watch?v=Y7A0ireuyuU   Anglų kalbos mokytoja Klinauskienė

SUSIRAŠINĖJIMO DRAUGAI IŠ ITALIJOS 2010 – 2011 M.M.

    Mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojos ieško įvairių netradicinių formų, kurios kelia moksleivių motyvaciją mokantis anglų kalbos. Anglų kalbos mokytojos I. Kviklienė, T. Volkova, I. Klinauskienė, J. Jucytė, S. Petkuvienė, L. Dovtartienė ėmėsi iniciatyvos ir vykdė projektą kartu su Italijos mokytoja, skirtą 4 ir 5 klasių mokiniams. Projekte dalyvavo šimtas aštuoniasdešimt keturi mokiniai iš abiejų šalių. Suskirstyti poromis mokiniai rašė laiškus savo bendraamžiams iš Italijos. Savo laiškuose jie papasakojo apie save, savo šeimas, pomėgius, mokyklą, Lietuvoje švenčiamas šventes, lankytinas vietas. Šį projektą planuojama tęsti ir kitais mokslo metais.   Užsienio kalbų metodinė grupė  

KALBŲ KENGŪRA 2010-2011

    Šiais 2010-2011 mokslo metais mokinių, dalyvaujančių tarptautiniame Kalbų Kengūros konkurse, būrys pagausėjo. Mokiniai išbandė savo jėgas atlikdami testą gimtąja lietuvių kalba, anglų bei vokiečių kalbomis. Prie vyresniųjų klasių moksleivių prisijungė ir nemažai pradinukų. Kalbų projektas buvo vykdomas mokykloje dviem etapais. I programoje (anglu ir vokiečių kalbos), kuri vyko balandžio 13 dieną, dalyvavo dvidešimt septyni  4-10 klasių mokiniai. II programoje (lietuvių kalba) dalyvavo trisdešimt 2-4 klasių mokinių. Projekto tikslas – naudojant neformalius mokymo metodus, kelti mokinių kalbinės kompetencijos lygį, gilinti anglų ir vokiečių kalbų žinias, suteikiant mokiniams galimybę, dalyvaujant tarptautiniame projekte, įsivertinti savo užsienio kalbų mokėjimo žinių lygį bei gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą. Nekantriai laukiame rezultatų, kurie bus paskelbti vasaros pabaigoje. Užsienio kalbų metodinė grupė

TARPTAUTINIS INTERNETINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS „AMBER STAR 2010 – 2011“

    Mokykloje kovo 14 d. – balandžio 17 d. buvo vykdomas tarptautinis internetinis anglų kalbos konkursas „Amber Star 2010 – 2011“. Jo misija yra skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, angliškai kalbančių šalių istorija ir kultūra, lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius bei gebėjimus, gilinti anglų kalbos žinias, skatinti IT (Interneto, kompiuterinių programų) panaudojimo galimybes mokantis anglų kalbos, diegti IT panaudojimą siekiant kelti kalbinės kompetencijos lygį, suteikti kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir įsivertinti savo žinių lygį. Šiais metais konkurse dalyvavo trisdešimt šeši 4-10 klasių mokiniai. Dalyvaudami šiame konkurse mokiniai įgyja galimybę lavinti savo kūrybinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai pasirinkti bei priimti sprendimą. Tikimasi, kad dalyvavimas konkurse didina mokinių motyvaciją plėsti savo akiratį apie angliškai kalbančias šalis, kultūras, tradicijas ir šventes. Šių metų konkurse geriausius rezultatus parodė: Starter lygyje – M. Samoška 85% (anglų k. mokytoja L. Dovtartienė), I. Streckis 81% (anglų k. mokytoja L. Dovtartienė) Mover lygyje – E. Andrušanecas 90% (anglų k. mokytoja J. Jucytė), J. Vaznys 94% (anglų k. mokytoja I. Klinauskienė), E. Narbutas 86% (anglų k. mokytoja I. Klinauskienė), M. Kiriejevaitė 86% (anglų k. mokytoja I. Klinauskienė), P. Kazlauskas 86% (anglų k. mokytoja T. Volkova), G. Stučinskytė 85 % (anglų k. mokytoja T. Volkova) Flyer lygyje – E. Baltutis 81% (anglų k. mokytoja J. Jucytė) Leader lygyje – A. Dunauskaitė 81 % (anglų k. mokytoja I. Klinauskienė) Džiaugiamės mokinių rezultatais ir linkime jiems sėkmės kitų metų konkurse! Užsienio kalbų metodinė grupė  

RAJONO 4 KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA

    Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinėje mokykloje 2011 m. vasario 21 d vyko rajono 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo dvidešimt septyni Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtokai. Olimpiados tikslas ir uždaviniai – ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendradarbiavimą panaudojant kalbos mokėjimo galimybes, patikrinti ir įvertinti mokinių bendruosius bei anglų kalbos dalyko gebėjimus, skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant savo darbe pažangius ugdymo metodus. Mokiniai atliko anglų kalbos užduotį, sudarytą iš trijų dalių: rašytinio teksto supratimo (skaitymo), kalbos priemonių vartojimo, klausymo užduočių. Geriausius rezultatus olimpiadoje parodoje šie mokiniai: I vieta – Markas Samoška (anglų k. mokytoja L. Dovtartienė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla ), II vieta – Mantas Narutis (anglų k. mokytoja Audronė Gauronskienė, Voveriškių pagrindinė mokykla), Kostas Valickis (anglų k. mokytoja Ligita Vestartienė, Pavenčių vidurinė mokykla), Viktorija Milieškaitė (anglų k. mokytoja Tatjana Volkova, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla), III vieta – Elvinas Vestertas (anglų k. mokytoja Ligita Vestartienė, Pavenčių vidurinė mokykla), Rokas Kankalis (anglų k. mokytoja Toma Makauskaitė, Meškuičių gimnazija), Deimantė Klimašauskaitė (anglų k. mokytoja Miglė Petrauskienė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla), IV vieta – Justė Stankaitytė (anglų k. mokytoja Ausma Šereivienė, Bubių pagrindinė mokykla), Tomas Zykas (anglų k. mokytoja Vaida Aleknevičienė, Raudėnų pagrindinė mokykla), Benas Ruzgys (anglų k. mokytoja Irena Kviklienė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla), Meda Satkauskaitė (anglų k. mokytoja Ligita Vestartienė, Pavenčių vidurinė mokykla). Visi 4 klasių mokinių rajono olimpiados dalyviai buvo apdovanoti Švietimo centro padėkomis ir saldžiais prizais bei Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos atminimo dovanėlėmis. Rajono olimpiados laimėtojai bus apdovanoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus diplomais gabių mokinių šventėje, vyksiančioje 2010 – 2011 m.m. pabaigoje. Užsienio kalbų metodinė grupė  

MOKOMĖS TOLERANCIJOS ANGLIŠKAI

Šią vasarą penki Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniai (M. Kiriejėvaitė, G. Stučinskytė, E. Narbutas, A. Kikot ir G. Butautaitė) atstovavo Lietuvai tarptautinėje vasaros stovykloje „Tolerancijos mokymas anglų kalba” Vengrijoje. Mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskiene praleido dvi įsimintinas savaites prie Balatono ežero. Čia buvo susirinkę 50 moksleivių ir 10 mokytojų iš Kosovo, Montenegro, Vengrijos, Rumunijos, Estijos, Serbijos, Slovakijos ir Slovėnijos. Stovyklą organizavo JAV Ambasados Vengrijoje „Anglų kalbos skyrius“ ir rėmė JAV vyriausybė. Mokiniai ir mokytojai iš skirtingų pasaulio šalių buvo pakviesti į šią stovyklą ir dalyvavo įvairioje veikloje: sportavo, vaidino, kūrė ir gilino savo anglų kalbos žinias. Programos tikslas buvo pakviesti mokytojus bendradarbiauti, pasidalyti savo patirtimi bei užmegzti draugiškus tarpusavio ryšius. Mokytojams buvo pristatytos kalbos ir turinio mokymo strategijos (bendruomenės kūrimo, mokymosi bendradarbiaujant ir mokymosi skaitant strategijos), kurias jie galėjo praktiškai pritaikyti dirbdami su mokiniais anglų kalbos būreliuose. Buvo vedamos diskusijos su mokiniais įvairiomis temomis: „Bendruomenės kūrimas. Kas mes esame?‘‘, „Skaitome apie toleranciją ir vaidiname“, „Žmonių teisės: gerbiame save, gerbiame kitus“, „Mes pasisakome prieš fanatizmą“, „Sustabdykime panieką ir patyčias“ ir kt. Vaikai buvo mokomi praktinių įgūdžių  dirbdami įvairiose grupėse, mokėsi ne tik spręsti problemas, bet ir būti aktyvūs grupės nariai, kurie gali pagarbiai išklausyti bei gerbti kitų nuomonę. Visi stovyklos dalyviai, tiek mokytojai, tiek mokiniai, iš skirtingų pasaulio regionų susipažino su įvairių šalių kultūra mokydamiesi ir dalyvaudami įvairioje veikloje (vaidino, dainavo, šoko, žaidė). Visi turėjome puikią progą pagilinti savo anglų kalbos žinias mokydamiesi tolerancijos, bendravimo, supratimo ir pagarbos. Mokiniams labai įsiminė išvyka į Tichani salą, pramogos vandens parke, maudynės Balatono ežere, „Kazino“ ir ,,Stovyklos“ naktys, diskotekos ir fejerverkų vakaras. Stovyklos organizatoriai visų šalių komandoms dovanojo daug naudingos literatūros anglų kalba: metodinės medžiagos mokytojams, įvairių leidinių prevencinėmis temomis, grožinės literatūros knygų. Dalyvavimas tarptautinėje „Tolerancijos mokymas anglų kalba“ stovykloje paliko neišdildomus prisiminimus, praplėtė akiratį,  atsirado didelis būrys naujų draugų. Inga Klinauskienė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja

TARPTAUTINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS “KALBŲ KENGŪRA” 2012

TARPTAUTINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS

“KALBŲ KENGŪRA”  2012 PROJEKTO TIKSLAS – naudojant neformalius mokymo metodus, padėti mokiniams harmoningai lavintis, stiprinti tarptautinius ryšius,  sudaryti sąlygas bei galimybes lavinti kūrybinį mąstymą, lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą.   PROJEKTO UŽDAVINIAI – skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, angliškai kalbančių šalių istorija ir kultūra;  gilinti anglų ir rusų  kalbų žinias;  kelti kalbinės kompetencijos lygį; suteikti mokiniams galimybę dalyvauti tarptautiniame projekte ir įsivertinti savo žinių lygį.   PROJEKTO DALYVIAI – 4 – 10 klasių mokiniai. PROJEKTE DALYVAUJA KETURIOS AMŽIAUS GRUPĖS: I lygis – pirmieji ir antrieji mokymosi metai (rekomenduojama trečiokams ir ketvirtokams), II lygis – tretieji ir ketvirtieji mokymosi metai (rekomenduojama penktokams ir šeštokams), III lygis – penktieji ir šeštieji mokymosi metai (rekomenduojama septintokams ir aštuntokams), IV lygis – septintieji ir aštuntieji mokymosi metai (rekomenduojama devintokams ir dešimtokams).   PAGRINDINIAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI – 1.Mokinių supažindinimas su konkursu, dalyvavimo sąlygomis. 2.Mokinių registracija konkursui. 3.Pasiruošimas konkursui, bandomųjų testų atlikimas. 4.Projekto vykdymas mokykloje, dalyvavimas konkurse.   LAUKIAMAS REZULTATAS – augs mokinių motyvacija mokytis užsienio kalbų, tuo pačiu metu augs jų kalbinės kompetencijos lygis; mokiniai turės galimybę įsivertinti savo anglų kalbos žinių lygį; lavės darbo kompiuteriu įgūdžiai.   PROJEKTO VYKDYTOJAI – vyr. anglų k. mokytojos : T.Volkova, I.Klinauskienė, J.Jucytė, anglų k. mokytojos: S.Petkuvienė, L.Dovtartienė

TARPTAUTINIS INTERNETINIS ANGLŲ KALBOS KONKURSAS

  „AMBER STAR  2011 – 2012“ PROJEKTO TIKSLAS – naudojant neformalius mokymo metodus, padėti mokiniams harmoningai lavintis, stiprinti tarptautinius ryšius, lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokyti bei lavinti gebėjimą naudotis šiuolaikiniais mokymo metodais, sudaryti sąlygas bei galimybes lavinti kūrybinį mąstymą, lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą.   PROJEKTO UŽDAVINIAI – skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, angliškai kalbančių šalių istorija ir kultūra; lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius bei gebėjimus; gilinti anglų kalbos žinias; skatinti Interneto, kompiuterinių programų panaudojimo galimybes mokantis anglų kalbos; kelti kalbinės kompetencijos lygį; suteikti mokiniams galimybę dalyvauti tarptautiniame projekte ir įsivertinti savo žinių lygį.   PROJEKTO DALYVIAI – 4 – 10 klasių mokiniai. PROJEKTE DALYVAUJA KETURIOS AMŽIAUS GRUPĖS: Lygis – Level „LEADER“ – 9 – 10 kl. mokiniams ( 2012-02-13 – 2012-02-27) Lygis  – Level“FLYER“- 7-8 kl. mokiniams(2012-02-20 – 2012-03-07) Lygis – Level“MOVER“ – 5-6 kl. mokiniams(2012-02-27 – 2012-03-14) Lygis – Level“STARTER“ – 4 kl. mokiniams(2012-03-05 – 2012-03-21)   PAGRINDINIAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI – 1.Mokinių supažindinimas su konkursu, dalyvavimo sąlygomis. 2.Mokinių registracija konkursui. 3.Pasiruošimas konkursui, bandomųjų testų atlikimas. 4.Projekto vykdymas mokykloje, dalyvavimas konkurse.   LAUKIAMAS REZULTATAS – augs mokinių motyvacija mokytis anglų kalbos, tuo pačiu metu augs jų kalbinės kompetencijos lygis; mokiniai turės galimybę įsivertinti savo anglų kalbos žinių lygį; lavės darbo kompiuteriu įgūdžiai.   PROJEKTO VYKDYTOJAI – vyr. anglų k. mokytojos : T.Volkova, I.Klinauskienė, J.Jucytė, anglų k. mokytojos: S.Petkuvienė, L.Dovtartienė.  

PARENGIAMASIS COMENIUS PROJEKTO „ATEITIS PRASIDEDA DABAR, NE RYTOJ“ VIZITAS LENKIJOJE

    Lapkričio 3-6 dienomis anglų kalbos mokytoja I. Klinauskienė dalyvavo parengiamajame Comenius projekto vizite Lenkijoje. Tai yra eTwinning projekto „Before we can begin Comenius“ („Iki prasidedant bendram Comenius projektui“), išaugusio į būsimą daugiašalį Comenius projektą „Ateitis prasideda dabar, ne rytoj“, rezultatas. Susitikime dalyvavo projekto partnerių šalių atstovai iš Turkijos, Slovakijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto koordinatorius Zator  A. Mickiewicza mokykla (Lenkija). Parengiamojo vizito metu buvo parengtas Comenius projektas, numatytos dviejų metų veiklos, kurios buvo vykdomos bendrai visose mokyklose. Didelis dėmesys buvo skiriamas šalių partnerių kultūros, tradicijų pažinimui, mokyklų pristatymui, mokinių sveikos gyvensenos ugdymui, mus supančios aplinkos gražinimui ir tausojimui, bendrų projekto rezultatų kūrimui. Vizito metu susitikome su projekto koordinatorės Lenkijos A. Mickiewicza mokyklos direktore, kuri papasakojo apie savo mokyklą, jos tradicijas, vykdomą veiklą ir projektus. Organizatoriai surengė svečiams ekskursiją po lankytinas Zator miestelio vietas. Kelionė paliko neišdildomą įspūdį, suradome savo mokyklos mokiniams naujų draugų – mokiniai iš Turkijos nusprendė susirašinėti laiškais su lietuvaičiais. Tikimės, kad daugiašalis Comenius projektas gaus finansavimą ir 2011-20112 m.m. mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai turės galimybę pradėti dvejus metus truksiantį bendravimą bei bendradarbiavimą su partneriais iš Turkijos, Slovakijos, Bulgarijos, Italijos ir Lenkijos.   Anglų kalbos mokytoja I. Klinauskienė  

EUROPOS PAVASARIO DIENA KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

    Pavasario dienos paminėjimas tapo populiariu renginiu, kuris priartina jaunus žmones prie Europos. Šiais metais Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 2C ir 1B klasės mokiniai dalyvavo projekte „Iliustruok  liaudies dainą“. 2C klasės mokiniai ir jų mokytoja Miglė Petrauskienė piešė piešinius laiudies dainai „Naujiena“, o 1B klasės mokytoja Birutė Juknienė ir jos mokiniai paruošė šokį pagal liaudies dainą „Ropė“.

„SUSIPAŽINKIME SU DRAUGAIS IŠ DANIJOS“.

    „SUSIPAŽINKIME SU DRAUGAIS IŠ DANIJOS“. Projektą vykdė 6 klasių mokiniai iš dviejų šalių Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos, Lietuva ir Møllevangsskolen, Danija. Projekto tikslas buvo skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Mokiniai iš Lietuvos,  rašydami elektroninius laiškus, susipažino su Danija, jos kultūra, šventėmis, danų kalba. Mūsų mokyklos moksleiviai sukūrė skaidres ir jose papasakojo draugams iš Danijos apie Lietuvą, gimtąjį miestą –  Kuršėnus, savo mokyklą, jie taip pat pamokė Danijos moksleivius lietuvių kalbos. Mokiniai buvo skatinami vartoti anglų kalbą bendraujant su bendraamžiais iš Danijos, buvo lavinami jų anglų kalbos rašymo bei IT naudojimo įgūdžiai. Darbo medžiaga yra pristatyta projekto tinklapyje.  

„PAŽINKIME VIENAS KITĄ SUSIRAŠINĖDAMI“.

Trumpas aprašymas: Projektą vykdė 6-7 klasių moksleiviai iš Tredal skole, Sunndalsora, Norvegija ir Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos, Lietuva. Mokiniai tiesiogiai bendraudami elektroniniais laiškais su moksleiviais iš Norvegijos susipažino su savo bendraamžiais, jų mokyklos gyvenimu, pomėgiais. Vaikai pasakojo vieni kitiems apie savo šalis, kultūrą. Buvo stiprinama mokinių motyvacija mokytis anglų kalbos, jie turėjo galimybę tobulinti anglų kalbos rašymo ir IT įgūdžius.  

ILIUSTRACIJŲ IR VERTIMŲ „TAVO ŽVILGSNIS 2011“ KONKURSAS

    Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, palaikydamas bei plėsdamas iniciatyvą – Pasaulis taps atviras, jeigu mokėsime bendrauti!- sukviečia visų respublikos miestų bei rajonų moksleivius dalyvauti vertimų bei iliustracijų konkurse. Šis konkursas teikia galimybę mokiniams praktiškai pritaikyti turimas žinias – tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų. Šiuo metu, kai esame Europos bendruomenės nariai, ypač svarbi vieta tenka kalbai kaip bendravimo priemonei, kaip tautos identifikavimo ir kultūros raiškai. Vasario 24 d. bei  kovo 1 d. šis projektas buvo vykdomas mūsų mokykloje. Net septyniasdešimt du 4 – 10 klasių mokiniai išbandė savo jėgas versdami tekstus iš anglų kalbos ir aštuoni 6 -10 klasių mokiniai vertė iš rusų kalbos. Šiais metais keturiolika 5 – 6 klasių mokinių piešė iliustracijas pagal verčiamus tekstus. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais mokinių, dalyvaujančių šiame konkurse būrys gausėja. Nekantriai laukiame konkurso rezultatų, kurie bus paskelbti 2011 metų rugsėjo mėn. oficialioje konkurso svetainėje.   Užsienio kalbų metodinė grupė  

„SVARBIAUSIOS DIENOS MŪSŲ KALENDORIUJE“

    „SVARBIAUSIOS DIENOS MŪSŲ KALENDORIUJE“.Projektą vykdo moksleiviai iš Lenkijos Sieradzu V. Lokietnos mokyklos, Rumunijos School No2 Mircea od Batran, Italijos Scoula Primaria G. Ferraris ir Lietuvos, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla. Projekte dalyvauja įvairaus amžiaus moksleiviai iš Europos Sąjungos šalių ir 7 klasės moksleiviai iš mūsų mokyklos. Projekto tikslas – sukurti kalendorių su kiekvienos dalyvaujančios projekte šalies svarbiausiomis įsimintinomis dienomis ir šventėmis. Projekto pradžioje kiekvienos šalies moksleiviai papasakojo apie save, savo mokyklą ir miestą. Po to kiekvieną mėnesį jie įvairiai pristatinėjo šventes ar dienas, kurios yra švenčiamos ar minimos jų šalyse. Visa darbo medžiaga yra pristatyta projekto tinklapyje.

4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINĖ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA

    2011 m. vasario 8 dieną mokykloje buvo suorganizuota 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 13 ketvirtokų. Mokinius olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytojos Tatjana Volkova, Lina Dovtartienė, Jadvyga Jucytė, Aušra Rudminienė, Miglė Petrauskienė, Irena Kviklienė. Mokiniai atliko klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo užduotis. Geriausius rezultatus parodė Markas Samoška (anglų k. mokytoja L. Dovtartienė), Deimantė Klimašauskaitė (anglų k. mokytoja M. Petrauskienė), Kornelijus Ručinskas (anglų k. mokytoja T. Volkova), Mindaugas Lidys (anglų k. mokytoja A. Rudminienė), Viktorija Milieškaitė (anglų k. mokytoja T. Volkova), Benas Ruzgys (anglų k. mokytoja I. Kviklienė). Šie mokiniai atstovaus mūsų mokyklai rajoninėje 4 klasių mokinių olimpiadoje.   Užsienio kalbų metodinė grupė

ILIUSTRACIJŲ IR VERTIMŲ „TAVO ŽVILGSNIS 2010“ FINALINĖ ŠVENTĖ VILNIUJE

    Didelis būrys Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokinių kiekvienais metais dalyvauja respublikiniame iliustracijų ir vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“, kuris skaičiuoja jau devintus metus. Šiais metais spalio 22 d. į finalinę laureatų šventę Vilniuje, Siemens arenoje, vyko septyniolika 6-10 klasių vertėjų iš anglų ir rusų kalbų bei iliustruotojų. Mokinius lydėjo anglų kalbos mokytojos J. Rupšienė ir J. Jucytė. Laureatams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą ir konkurso organizatorių išleistos knygos su geriausiais vertimais ir iliustracijomis. Užsienio kalbų metodinė grupė

“EUROPOS KALBŲ DIENOS MINI PROJEKTAS”

    Europos kalbų dienai mokykloje paminėti mokykloje buvo vykdomas eTwinning projektas “Europos kalbų dienos mini-projektas”. Jo dalyviai – moksleiviai iš Rumunijos, Makedonijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos.

“PEACE ONE DAY…”

    2010 metų rugsėjo 21 dieną  mokykloje vyko projektas „Taika yra…“ (projekto koordinatorė vyresnioji anglų kalbos mokytoja I. Klinauskienė), skirtas Tarptautinei Taikos dienai (rugsėjo 21d.) paminėti. Projekto tikslas buvo įsijungti į bendrą tarptautinį renginį „Peace one day…“ ir eTwinning projektą „Peace is…“. Kartu su moksleiviais iš Ispanijos, Čekijos, Italijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės, mūsų mokyklos 1-8 klasių moksleiviai savo darbais ir šviesiomis mintimis prisidėjo prie pasaulinės Taikos dienos paminėjimo,  kai pasaulis yra kuriamas be smurto, prie tarptautinių ryšių stiprinimo. Moksleiviai turėjo galimybę lavinti savo kūrybinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą ir taip bendra mintimi ir bendra šviesia svajone prisidėti prie to, kad Pasaulis keistųsi į gera. Drauge jie piešė piešinius apie Taiką, spalvino Taikos balandžius, rašė savo mintis. Savo darbelius jie persiuntė vieni kitiems ir rugsėjo 21 dieną, Tarptautinę Taikos dieną, jie galėjo jais pasidžiaugti. Tai yra vienas iš mažų žingsnelių, padedančių jauniems žmonėms atrasti tikrąsias vertybes: Draugiškumą, Žmogišką šilumą, Toleranciją, Taiką. Buvo surengta mokinių darbų paroda mokykloje.