Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių pasiekimų ir pažangos dalykų vertinimai