Ugdymo karjerai veikla

 • Susitikimų ciklas jaunimui #NORIUBŪTI – įdomūs profesijų atstovai ir vertinga patirtis       Š. m. spalio 14 – gruodžio 9 dienomis ZOOM platformoje vyko virtualus susitikimų ciklas jaunimui #NORIUBŪTI

 •           Gruodžio 9-ą dieną visame pasaulyje minima Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautinė antikorupcijos diena, skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones su ja nesitaikstyti

 •       2019 m. lapkričio – gruodžio mėn., būrelis mokinių, besidominčių fotografija, filmavimu, lydimi mokytojos Ramutės Zorienės, dalyvavo susitikimuose su Šiaulių kino meno klubo pirmininku, animator

 • 2019 m. lapkričio 27 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnaziją atvyko Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Mildos Švelnienės. Svečių kelionės tikslas – Kuršėnuose kartu su S

 •       2019m. lapkričio 21 d. mokykloje vyko Ugdymo karjerai diena. Tai tradicinis kasmetinis renginys. Iš anksto į klases atėję ugdymo karjerai komandos nariai supažindino mokinius su p

 •       2019 m. lapkričio 20 d. mūsų mokykloje lankėsi bendrovės ESO atstovai Karolis Venckus ir Vytenis Volskis, kurie susitiko su 7b klasės mokiniais. Svečiai papasakojo apie bendrovę, kuri įkurta suj

 • 2019-11-15 grupė mūsų mokyklos mokinių, kartu su mokytoja Ramutė Zoriene, dalyvavo  L. Ivinskio gimnazijos organizuotame praktiniame seminare ,, Aš esu toks!“.   Į šį renginį atvyko ir mokinių iš kitų

 •           Per mokinių rudens atostogas ,,Fotografijos“ ir ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio nariai su mokytojomis Ramute Zoriene ir Alina Šimkevičiene važiavo į Šiaulius.           Mes lankėmės Šiaulių ,,

 •           Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 6b  ir 5c klasių mokiniai apsilankė jungtinėje lietuvių animacijos dailės parodoje,  kuri buvo eksponuota Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje. Mus l

 •  2019-06-17 mokykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Šiaulių regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnysis verbuotojas, vyresnysis seržantas Dar

 •   2019 m. gegužės 22 d. į  Kuršėnų politechnikos mokykloje lankėsi būrys šeštokų su mokytoja Ramute Zoriene. Susitikimo metu karjeros koordinatorė Audronė Kovėrienė  supažindino mokinius su stalių, au

 •       2019m. gegužės mėn. 8b klasės mokinės Viktorija Maneikytė ir Roberta Lekovičiūtė bei jų mokytoja Ramutė Zorienė  mokykloje atliko 5-8 klasių mokinių tyrimą, kurio tikslas – atskleisti nesą

 •  Kiekvienas žmogus tam tikru gyvenimo laikotarpiu turi apsispręsti, kuo jis užsiims savo gyvenime. Reikia pasirinkti mokslo įstaigas, darbus ar kitas veiklas, kurios tampa gyvenimo dalimi. Tuomet kyla

 • 2019-04-30 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 7c klasės mokiniai, lydimi etikos mokytojos Ramutės Zorienės ir dailės mokytojos Gražinos Miknienės,artėjančios Motinos proga aplankė ligoninėje gulinčias

 •            2019-04-29 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 5-8 klasių mokiniai, kartu su etikos mokytoja Ramute Zoriene, tikybos mokytoja Rima Kareiviene bei muzikos mokytoja Rita Perminaite – Kras

 • 2019 m. balandžio 17d. Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko ,,Atvirų durų dienos 2019“.    Susipažinti su specialybėmis bei dalyvauti profesinio veiklinimo užsiėmimuose atėjo 8a, 8b klasių  mokiniai,

 •  ,,Profesijos pasirinkimas nėra svarbiausia žmogaus gyvenime. Svarbu atrasti, kas tu esi, o ne kuo nori būti“ (D. Cidzikaitė).      2019-04-12 Šiaulių r. Drąsučių mokykloje vyko rajoninė 7–8 klasių mo

 • 2019-04-04 būrelis 8, 10 klasių mokinių, lydimų mokytojos Ramutės Zorienė, vyko į Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrių. Čia mokiniai dalyvavo ,,Profesijų mugė 2019“ renginyje. Rinktis spe

 • Kiekvienam jaunam žmogui ateina metas, kuomet turi pasirinkti savo kelią: ką toliau veikti, kokioje mokykloje ir kokios profesijos mokytis… Pamąstyti apie ateitį, susipažinti su profesijomis, ku

 • Šiemet aštuntokai renkasi,  kur mokysis, kai baigs mūsų  mokyklą. Norėdami išsiaiškinti atsakymus į iškylančius klausimus, pasikvietėme Kuršėnų politechnikos mokyklos karjeros koordinatorę Audronę Kov

 •         2018-12-17 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai ir mokytojos Ramutė Zorienė, Rita Perminaitė – Krasauskienė, Rima Kareivienė organizavo integruotą pamoką „Kalėdų džiaugsmai“ Kuršėnų ligo

 • 2018 m. lapkričio 28 dieną  Kuršėnų Pavenčių mokykloje vyko respublikinė  mokinių konferencija ,,Renkuosi profesiją“. Susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorė Janina Banienė ir Šiaulių prekybos

 • 2018 m. lapkričio 19-23 d. vyko Lietuvos 100-mečio nacionalinė karjeros savaitė, kurios tikslas – padėti mokiniams planuoti karjerą.  Tai jau šeštus metus organizuojamas projektas, skirtas mokinių pro

 • 2018-11-09  būrelis mokyklos fotografijos mylėtojų,  lydimų mokytojos Ramutės Zorienės, lankėsi Kuršėnų fotosalone. Čia mokinius pasitiko fotografas Arūnas Zorys. Jis parodė seną fotoaparatą, papasako

 •  2018-10-03 8a klasės mokiniai, lydimi mokytojos Ramutė Zorienės, lankėsi Kuršėnų lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“. Tai projektas, aktyvinantis mūsų  mokyklos bendradarbiavimą su šiuo lopšeliu – daržel

 •  2018 m. rugsėjis. 10 klasę baigė ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 11  mokinių. Dešimtokai prašymus priimti mokytis į profesinio  mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, r

 •     2018 m. rugsėjo 18-22. Demmin mieste (Vokietija) mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų delegacija dalyvavo tarptautiniame projekte „Europos savaitė. Pasaulinė vaikų diena“. Čia atvykę ne tik džiaugėmė

 • 2018-06-01 siekiant ugdyti motyvuotą ir savo ateitimi besidomintį jaunuolį Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 5-9 klasių mokiniai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse „Šok į tėvų

 •         2018-06-07 9-10, 6c klasių mokiniai kartu su mokytojomis Ramute Zoriene bei Gražina Mikniene vyko į Kuršėnų politechnikos mokyklą. Čia dalyvavome plenere ,,Žemės menas“.        Organizatoriai

 •         2018 m. gegužės 10 dieną  į mokyklą atvyko Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro  gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė.       Viešnia, susitikusi su 9-10 klasių mokin

 •         2018 m. gegužės 8 dieną  mokykloje svečiavosi Kuršėnų politechnikos mokyklos ir Šiaulių profesinio rengimo centro  moksleiviai, buvę mūsų mokyklos mokiniai bei karjeros koordinatorė Audronė Ko

 • 2018-04-27 norėdami paminėti medicinos darbuotojų dieną, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Mediko profesija iš arčiau“. Mokiniai, padedami mokytojų Ritos Perminaitės – Krasauskienės ir Ramutės Zo

 •        2018-04-12 Kuršėnų Stasio Anglickio mokiniai ir mokytojai surengė koncertą ,,Atvelykio vaikai: ,,Dovanokime širdies gerumą“ VšĮ Kuršėnų  ligoninės pacientams, aptarnaujančiam personalui. Koncer

 •     2018-04-11 7a klasės mokinė Fausta Bieliauskaitė ir 8a klasės mokinė Amanda Petkutė bei jų mokytoja Ramutė Zorienė  dalyvavo Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros  ir  Šiaulių regiono ekonomist

 • 2018-03-29 9-10 klasių mokiniai, kartu su  mokytojais G. Mikniu ir J. Ponomariovu dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės NATO oro policijos misiją vykdančiais k

 • 2018 m. vasario – kovo mėn. 7-10 klasių mokiniai dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro organizuotame konkurse „Mano svajonių profesija“. Šiemet savo darbus pristatė 13 mokinių. Aktyviausi buvo  7

 • 2018-03-19 Šiaulių pramonininkų asociacijos iniciatyva mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai  susitiko su Šiaulių profesinio rengimo centro, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių universiteto atstovais

 •  2018 m. vasario 13 d. Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko Protų mūšis „Aš ir Lietuva“. Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos 8-10 klasių komanda: Gytis Bagdonavičius (10 kl.), Gytis Petrauskas (10 kl.

 •  2018 m. sausio – vasario mėn. 8a, 8b, 8c klasių mokiniai dalyvavo projekte „Ieškome savo pašaukimo“. Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko integruotos dorinio (tikybos ir etikos) ir karjeros ugdymo pa

 •  2018 m. sausio 25, 30 d.  10 ir 8a klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Zorienės, D. Staniulienės, R. Kareivienės, ėjo  į kultūros centrą. Čia, parodų salėje, visi dalyvavo  tarptautinėje keliaujančio

 •  2018-01-17 9-10 klasių mokiniai kartu su mokytoja Ramute Zoriene vyko į Kauną. Šią dieną „Žalgirio“ arenoje duris atvėrė pirmoji „Profesinio mokymo mugė 2018“. Čia jaunimas galėjo susipažinti su nauj

 • 2018-01-15 9-10  klasių mokiniai, lydimi mokytojos Ramutės Zorienės, dalyvavo Šiaulių teritorinės darbo biržos Kuršėnų poskyryje vyriausiosios specialistės Aurelijos Černiauskienės integruotoje pamoko

 •  2017 m. gruodžio pirmąsias dvi savaites aštuntų klasių mokiniai, lydimi etikos mokytojos Ramutės Zorienės, dalyvavo  edukacinėje programoje pabėgimų kambaryje.  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros c

 •  2017 m. lapkričio 30 d.  Šiaulių Jovaro progimnazijoje vyko 5-11 klasių Šiaulių regiono mokinių konferencija „Aš, mokykla ir sėkmė“. Konferencijos tikslas – pristatyti mokinių patirtį formaliojo ir n

 •         Jau penkerius metus iš eilės kiekvieną pavasarį (balandžio – gegužės mėnesį) mūsų mokykloje vyksta Tėvų profesijų diena.  Į renginį kviečiame tėvelius,  Kuršėnų bendruomenė

 •  2017-09-15  mokykloje lankėsi  Kuršėnų Perkūno draugovės skautai. Jie supažindino mokinius su skautų veikla, kvietė prisijungti ir prasmingai leisti laiką kartu.  Džiugu, kad į mokyklą atėjo ir buvus

 • 2017 m. rugsėjis. 10 klasę baigė ir Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 9  mokiniai. Šiemet dešimtokai prašymus priimti mokytis į profesinio  mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įg

 •  2017 m. gegužės 8 dieną  Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko profesijų diena. Šiemet ji organizuota jau septintąjį kartą. Dalyvauti šiame renginyje buvo kviečiami mokinių tėvai, profesinių mokykl

 •  2017-04-03 į mokyklą atvyko VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė Audronė Kovėrienė ir profesinio mokymo skyriaus vedėja Inga Viršilienė. Viešnių tikslas – apdovanoti mokini

 •  2017-04-05 Šiaulių universitete vyko Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų aktualijos“, skirta Šiaulių universiteto 20-osioms metinėms paminėti. Šioje k

 •  2017 m. kovo 29 dieną 7b, 9, 10 klasių mokiniai vyko į  Šiaulių profesinio rengimo centro tradicinę „Profesijų mugę 2017“. Veiklas pristatė centro Buitinių paslaugų, Mechanikos, Prekybos ir verslo, S

 •  2017-03-23 mokytojų R. Zorienės ir G. Miknienės bei 8 klasių mokinių iniciatyva buvo organizuota išvyka į  Šiaulių motinos ir vaiko kliniką. Ligoninėje buvo pravesta integruota etikos, dailės ir karj

 •  2017-03-22 buvo įgyvendintas projektas „Aš – bendruomenės narys“, kurio autorė – Ramutė Zorienė, etikos mokytoja.  Etikos pamokų metu mokiniai diskutavo apie sveikatą kaip apie vieną svarbiausi

 •  2017-03-16 8a klasės mokinių komanda dalyvavo Kuršėnų Pavenčių mokykloje vykusioje rajoninėje 7-8 klasių mokinių viktorinoje „Renkuosi profesiją“. Kuršėnų miesto bei Drąsučių mokyklų mokinių susitiki

 •  2017 m. kovo 15 d. 8b klasės mokiniai su mokytoja R. Zoriene važiavo į Kuršėnų politechnikos mokyklą. Čia vyko renginys „Atvirų durų dienos 2017“. Aštuntokams buvo siūloma ne tik susipažinti su speci

 •  2017 m. vasario 9 dieną 9-10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje ugdymo karjerai, etikos ir pilietiškumo pamokoje „Sąžiningumas modernioje visuomenėje“, kurią vedė Rita Toleikienė, Šiaulių universi

 • LR Užsienio reikalų ministerijos Europos sąjungos departamentas kvietė mokyklas prisijungti prie projekto „Atgal į mokyklą“. Šios iniciatyvos metu URM diplomatai vyksta į Lietuvos mokyklas ir veda pam

 •           Kovo 22 d. Šiaulių profesinio rengimo centre vyko Šiaulių regiono moksleivių įvairių kūrybinių darbų konkurso ,,Mano svajonių profesija” apdovanojimai. Šis konkursas yra tradicinis. Mo

 • Kalėdos – labiausiai laukiamos ir gražiausios metų šventės. Visi pakilios nuotaikos joms ruošiasi, tačiau šalia mūsų yra daug vienišų, sergančių žmonių. Juk jie taip pat trokšta dėmesio ir laukia šven

 • 2017 m. vasario 9 dieną 9-10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje ugdymo karjerai, etikos ir pilietiškumo pamokoje „Sąžiningumas modernioje visuomenėje“, kurią vedė Rita Toleikienė, Šiaulių universit

 • 2017m.  sausio 23d. 8a klasėje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto 4 kurso studentė Austėja Dunauskaitė,   studijuojanti humanitarinių mokslų fakultete Rytų Azijos kultūras ir kalbas. Įdomu tai, kad

 • 2017-01-17 VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko viktorina „Ką žinai apie Kuršėnų politechnikos mokyklą?“, kurioje dalyvavo  mūsų mokyklos 9-10 klasių mokinių komanda bei mokiniai iš Daugėlių pagri

 • 2016-12-21 integruota etikos pamoka 8a, 8c klasių mokiniams vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Etikos kabinete susitiko viešosios įstaigos “Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, gimna